V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke so vse poslanske skupine pozvali k prispevanju podpisov za ustanovitev parlamentarne preiskave o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika Ljubljanskega polja.

Pravica do čiste pitne vode je Ustavna pravica in obenem tako pomembna dobrina, da je nihče ne sme ogrožati, tudi župan Mestne občine Ljubljana ne. Prav zato so, kot pravijo v SDS, v poslanski skupini sklicali že dve seji, in sicer skupno sejo Odbora za notranje zadeve in Odbora za okolje ter sejo Komisije za peticije.  

V SDS menimo, da je ta parlamentarna komisija nujna, saj govorimo o odgovornosti tistih, ki ogrožajo pitno vodo za več kot 300.000 ljudi. Parlamentarna preiskava je pomembna za ugotovitev politične odgovornosti in drugih odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma političnega vmešavanja v gradnjo javnega povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja ter zaradi suma, da so oziroma so bili postopki pri tem vodeni nepregledno, nezakonito in z izigravanjem zakonodaje s področja gradenj, urejanja prostora in varstva okolja”. 

K sopodpisu so pozvali vse poslanske skupine. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, njihove odgovore pričakujejo do torka, do 14:00. Dodali so še, da glede na vsebino in namen preiskovalne komisije, pričakujejo pozitiven odziv vseh poslanskih skupin, saj pravica do pitne vode ni stvar levih ali desnih, niti ni stvar le opozicije ali koalicije.

Spletno uredništvo