Ogrožanje čiste pitne vode, gradnja brez vseh dovoljenj in nasilje nad tistimi, ki se županu in njegovemu projektu, za katerega je prejel evropska sredstva, zoperstavijo, je vsakdan Ljubljančank in Ljubljančanov.

 

Prav s tem namenom je poslanska skupina SDS danes zahtevala sklic nujne skupne seje Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor z obravnavo naslednje točke:

Ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem.

V poslanski skupini so mnenja, da je obravnava te točke je nujna, ker številni občani MOL nasprotujejo izgradnji kanala C0, saj ta ogroža pitno vodo, poleg tega, po navedbah lastnikov zemljišč, MOL nima ustreznih dovoljenj za gradnjo na njihovih zemljiščih.

Ob tem skoraj ne mine teden, da ne bi v medijih zasledili novice, da želi župan Mestne občine Ljubljana tudi z uporabo nasilja urediti gradnjo kanalizacijskega sistema na območju ljubljanskega vodonosnika. Pri tem pa gre za nevarno početje, saj mnogi opozarjajo, da gradnja poteka skozi vodovarstveno območje. Poleg tega se nad lastniki zemljišč, ki se s to gradnjo župana ne strinjajo, dogaja nasilje. 

Verjetno se še vsi spomnimo govora v povezavi z nasilnim ravnanjem policije nad državljankami in državljani, ki ga je predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič imela na lanski izredni seji DZ v mesecu juniju: »Obljubljam, gospod Golob, da se bom prva oglasila, če boste poslali policijo nad protestnike z vodnim topom, solzivcem, s pendreki ali kakorkoli drugače.« Ob tem pa poudarila še, da je pravica do protesta ustavna pravica in da nihče ne bo razganjal protestnikov.

V poslanski skupini SDS so zato predlagali, da odbora zaradi vsega navedenega med drugim Vlado RS in Policijo pozoveta, da v postopkih, ki so povezani z gradnjo kanala C0 preveri pravilnost postopanja Policije glede uporabe prisilnih sredstev, Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo pa, da v roku enega meseca pripravita podrobno poročilo o delovanju varnostnih služb, ki so sodelovale pri aktivnostih, povezanih z gradnjo kanala C0, predvsem nasilno ravnanje posameznikov do lastnikov zemljišč.

Prav tako pa so predlagali, da odbora pozoveta Vlado RS, Ministrstvo za naravne vire in Policijo, da v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržana gradnja kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku.

Ob upoštevanju potencialnih vplivov na življenjsko okolje preko 300 tisoč ljudi, ustavno varovani pravici do čiste pitne vode in neodtujljivi pravici do zasebne lastnine, so v poslanski skupini mnenja, da je o projektu glede na njegovo vplivno območje in aktualnem dogajanju potrebno opraviti tudi razpravo tudi v Državnem zboru RS.

Spletno uredništvo