Občina Logatec je lastnica skoraj 38 enot kulturne dediščine. Vse enote kulturne dediščine je v zadnjem desetletju obnavljala sproti, in sicer glede na nujnost sanacije, na zadnjih desetih enotah pa bodo konservatorko restavratorska dela opravljena v letih 2017 in 2018.

Postopek pridobitve najugodnejše ponudbe ponudnika je bil izveden preko Portala javnih naročil. Nad sanacijami bdi Zavod za varstvo kulturne dediščine. Podjetje  je poslalo Najugodnejšo ponudbo je poslalo podjetje Amoret restavratorstvo d.o.o. Njihova ponudba izpolnjuje tudi vse zahteve, ki ji od izvajalca restavratorskih in konservatorskih del zahtevata Zavod za varstvo kulturne dediščine in Občina Logatec. Takoj po podpisu pogodbe so bila že v drugi polovici oktobra 2017 opravljena prva restavratorska dela. To sta bili dve spominski znamenji in sicer Ljubi Bavdek, (EŠD: 21534) in spominsko znamenje partizanom na Židovniku – Petkovec (EŠD: 21537).

V nabor enot kulturne dediščine, ki bo deležna temeljite sanacije so uvrščeni še:
– Kapelica sv. Jožefa, EŠD 18612,
– Kapelica sv. Martina, EŠD: 18613,
– Kapelica v Ponikvah, EŠD: 21531,
– Spomenik padlim v NOB v Gorenjem Logatcu, EŠD: 21502,
– Spominska kapela padlim v 1. svetovni vojni, EŠD: 18610,


– Spominsko znamenje pri hiši Brod 13, EŠD: 18634,
– Spominsko znamenje žrtvama črne roke pri Jački, EŠD: 21519 in
– Znamenje na Tovarniški cesti, EŠD: 18633.

V primerih, kjer je potrebno izvesti konservatorsko restavratorske posege na kipih oz. delih spomenikov, ki se jih lahko odstrani, bodo premeščeni v izvajalčeve prostore, spomladi pa ponovno nameščeni na svoja mesta. Dela, ki se jih lahko izvede na kraju postavitve, pa bodo izvedena glede na vremenske razmere.

R. G.