S kolesi le po utrjenih poteh!

Kolesarjenje v naravi je zdravo in priporočljivo, a kar povsod s kolesom vendarle ne gre. V občini Vodice ugotavljajo, da je še posebej med mladimi priljubljeno kolesarjenje po gozdu, izven utrjenih poti, kar je ne le škodljivo za okolje in nevarno za obiskovalce, ampak tudi zakonsko prepovedano. Kolesarje zato opozarjajo, naj bodo pri izbiri svojih poti previdnejši.
Hribovje Rašice je zaradi svoje lege eno najbolj obiskanih naravnih območij v občini, med sprehajalci je tudi veliko starejših in družin z majhnimi otroki, katerih varnost je neposredno ogrožena s strani gorskih kolesarjev, ki za svoje športne aktivnosti izbirajo sprehajalne poti, ki temu niso namenjene.
V naravnem okolju je vožnja s kolesi namreč dovoljena le po utrjenih poteh, kot so gozdne ceste, ter po urejenih in ustrezno označenih progah, seveda s pridobljenimi soglasji lastnikov zemljišč. Ker kolesarji dosegajo visoke hitrosti, hkrati pa so tihi, so srečanja s pešci pogosto neprijetna ali celo nevarna.
Od nekaterih lastnikov gozdov so namreč prejeli pritožbe glede nedovoljene uporabe njihovih gozdov, sekanja dreves in kopanja zemljine na njihovih zasebnih zemljiščih, saj povzročitelji s takim ravnanjem povzročajo škodo naravi in lastnikom zemljišč, obenem pa nevarno ogrožajo ostale uporabnike gozdov.

Zaradi navedenega pozivajo “občinarji” vse udeležene kolesarje pozivajo, da s svojim početjem nemudoma prenehajo in odstranijo nameščene ovire na zemljiščih, za katera niso pridobljena potrebna soglasja.
V nasprotnem primeru bo Občina Vodice zoper kršitelje primorana vložiti prijavo na pristojne službe.

O. U.