Vsak si za pošteno delo zasluži dostojno plačilo, kar vključuje tudi socialno varnost in pokojnino.

 

Z novimi oblikami zaposlitev so prišli tudi novi izzivi, med drugim pomanjkanje kadrov v oskrbi, zdravstvu, gostinstvu, gradbeništvu in izobraževanju.

Med mladimi zanimanja za te poklice v Sloveniji, tudi v Evropski uniji, ni veliko. Potrebujemo spodbude za te deficitarne poklice, izobraževalni in davčni sistem pa nujno potrebujeta prenovo.

Ne le, da moramo poskrbeti za prihodnje rodove delavcev, poskrbeti moramo tudi za tiste, ki so trenutno zaposleni. Tudi pokojninski sistem potrebuje prenovo. Sistemi, ki so bili primerni pred 50 leti, danes niso več vzdržni. Trenutni slovenski temelji na medgeneracijski solidarnosti. S spreminjanjem demografske slike pa je vedno manj vzdržen, blagajni zmanjkuje denarja za pokojnine,” je ob prvem maju zapisala evropska poslanka Romana Tomc.

Vse je pozvala, da skupaj opozorimo na nujno potrebne zakonodajne spremembe, da bomo lahko zagotovili dostojno plačilo, socialno varnost in nenazadnje tudi pokojnine, ki bodo omogočale mirno in zdravo starost.

Spletno uredništvo
Vir: Evropska poslanka Romana Tomc