Evropsko poslanko Romano Tomc je pretresla novica, da je Vlada RS iz Načrta za okrevanje in odpornost izvzela postavko za dolgotrajno oskrbo, razlog pa naj bi bil, da se nanaša na zakon, ki ni v uporabi.

 

Evropski parlament že dlje časa poziva države članice, da poskrbijo za večjo razpoložljivost, dostopnost in kakovost dolgotrajne oskrbe. Slovenija je pred časom od EU prejela del prvega obroka iz sklada Načrt za okrevanje in odpornost (NOO). To naj bi se po besedah predsednice EK Ursule von der Leyen zgodilo tudi zato, ker je dosegla velik napredek pri dolgotrajni oskrbi.

»Žal sem jo morala opozoriti, da informacije o napredku najbrž ne držijo, saj je vlada preprečila izvajanje že sprejetega zakona, o tem, kaj se na tem področju trenutno dogaja, pa nisem obveščena« je obrazložila predsednici EK Ursuli von der Leyen poslanka.

Dejstvo, da je Slovenija ponovno edina država v EU, ki dolgotrajne oskrbe še nima sistemsko urejene ter, da se je vlada odločila izvzeti sredstva namenjena za DO iz NOO, vzbuja posebno skrb. Zato je Romana Tomc pozvala Ministra za Solidarno prihodnost, da ji v duhu nadaljnjih razprav in razlag v EP pojasni zakaj je prišlo do sprememb v NOO glede dolgotrajne oskrbe, ali so s tem evropska sredstva iz naslova NOO za dolgotrajno oskrbo izgubljena, v kakšni fazi je priprava ZDO in kdaj natančno naj bi se začel uporabljati, kakšna je predvidena finančna ocena učinkov novega ZDO; koliko od tega bo zagotovljeno iz evropskih in koliko iz proračunskih sredstev.

Povprašala ga je tudi ali namerava uvesti nov prispevek za dolgotrajno oskrbo ter kako komentira izjave Ursule von der Leyen, ki očitno o izvzetju postavke za dolgotrajno oskrbo iz NOO ni bila obveščena.

Pismo Romane Tomc

Evropska poslanka Romana Tomc se je kot sopredsedujoča posebni skupini za demografijo znašla v zadregi glede pojasnjevanja urejenosti dolgotrajne oskrbe v Sloveniji, ki močno zaostaja za drugimi evropskimi državami.

Spletno uredništvo