V Parku Evropa je popoldan kamniški viničar Miro Sanabor opravil rez kamniške potomke najstarejše vinske trte. Dogodka se je v imenu Občine Kamnik udeležil podžupan Uroš Pirc skupaj z vršilcem dolžnosti direktorja Zavoda za turizem in šport Kamnik Lukom Svetcem.

Rezu trte sta prisostvovala občinska svetnika Dragica Požek in Matija Podjed, nekaj besed o trti in njegovi zgodovini pa je zbranim namenil nekdanji župan in častni občan Anton Tone Smolnikar.

Rez vinske trte spada med prva zimsko-pomladna ročna dela v vinogradih in je za vinogradnika strokovno tudi najbolj zahtevno opravilo, saj pomembno vpliva na rodnost. Če je trta preobremenjena, se z leti izčrpa; če pa je premalo, pa se izpostavi močna rast, ki onemogoči razvoj in dozorevanje grozdja. Lanskega oktobra je kamniška potomka mariborske Stare trte, najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, sorte modra kavčina ali žametovka, obrodila le nekaj žlahtnih sadov, da bomo še vedno deležni sadov potomke, ki je leta 2006 svoje mesto dobila v Parku Evropa, pa je danes za rez že tradicionalno poskrbel kamniški viničar Miro Sanabor.

Miro Sanabor je ob tej priložnosti povedal mnogo zanimivega o obrezovanju trte in njeni vzgoji, poleg tega pa nas poučil tudi o splošni vzgoji dreves in pomembnih opravkih v tem letnem času.

Podžupan Uroš Pirc se je ob tej priložnosti gospodu Sanaborju iskreno zahvalil za vas opravila, ki jih skrbno opravi, da kamniška trta obrodi sadove, in zaželel, da bi bili tudi drugo leto deležni sadov potomke. Obenem je poudaril, da je potomka tudi lepa priložnost za turistično promocijo, ki jo moramo predstavljati obiskovalcem našega mestnega jedra.

 

Spletno uredništvo
Vir: Občina Kamnik