Resor za zaščito evropskega načina življenja: DA ALI NE?

Ursula von der Leyen je pri predstavitvi bodočih komisarjev enega izmed resorjev poimenovala tudi resor za zaščito našega, evropskega načina življenja. Ob burnem odzivu levice v Evropskem parlamentu se sprašujem, kaj je pri tem spornega?

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije je opozorila, da to izhaja iz 2. člena Lizbonske pogodbe, ki govori o tem, da »Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin.«

Nadalje pravi, da so »te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.«

Spoštovani bralci, prijatelji, sledilci, prosim vas za vaše mnenje, kaj pa vi mislite, je poimenovanje tega resorja res sporno?

Hvala in lep večer vsem, Romana