Občina Grosuplje je v sodelovanju s Turizmom Grosuplje (Krajinski park Radensko polje), Krajinskim parkom Ljubljansko barje, Kozjanskim regijskim parkom, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo (MZI), Centrom za kartografijo flore in favne (CKFF) ter tujima partnerjema iz Danske, Amphi International ApS in Občina Nyborg, in tujim partnerjem iz Nemčije, Verein der Freunde des Deutsch-Poln, EU-Nationalparks Unteres Odertal e.V. na razpis programa LIFE uspešno prijavila projekt Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (LIFE AMPHICON – AMPHIbian CONservation and habitat restoration).

V ponedeljek, 7. oktobra 2019, pa je bila med Občino Grosuplje, kot vodilnim partnerjem v projektu, in Izvajalsko agencijo za mala in srednje velika podjetja (EASME) za projekt LIFE AMPHICON podpisana tudi pogodba o sofinanciranju iz sredstev LIFE. Pogodbo je podpisal župan dr. Peter Verlič, s strani EASME pa jo je že predhodno podpisal vodja enote za LIFE in ekoinovacije Angelo Salsi.

»Zelo me veseli, da je bila tista ideja, ki smo jo pred nekaj leti s strategijo treh G-jev kot gospodarne, gostoljubne in globalne občine zastavili v naši občini, in se kasneje odločili tudi za pristop v medobčinski razvojni center, kjer smo potem postali celo sedežna občina, res prava, in je privedla do intenzivnega pridobivanja tistega evropskega nepovratnega denarja, ki bi nam drugače ušel,« je ob podpisu pogodbe povedal župan dr. Peter Verlič.

Ob tej priložnosti se je tako zahvalil tudi vodji Medobčinskega razvojnega centra Jasmini Selan in njeni ekipi. V takšen projekt je potrebno vložili veliko energije in dela.

Župan je še povedal, da si kot občina prizadevajo za številne infrastrukturne in podobne projekte, se za njih trudijo pridobiti investicijska sredstva. Za projekt kot je ta pa drugače zagotovo ne bi našli sredstev, in vendar so to vsebine, ki bogatijo in izboljšujejo naš naravni prostor in Krajinski park Radensko polje. Kot dobra poteza se je izkazala tudi ustanovitev Turizma Grosuplje, ki pa ga uspešno vodi direktorica Petra Zakrajšek.

Podpisu je prisostvoval tudi predstavnik Ministrstva za okolje in prostor dr. Peter Gašperšič, ki je v imenu ministrstva čestital vsem, ki so sodelovali pri pridobitvi tega projekta. Gre za velik, pomemben, pa tudi lep projekt ohranjanja dvoživk. Sam se že veseli, da bo projekt uspešno izpeljan, da bo prinesel koristi tako za ljudi, kot tudi za živali in rastline na teh območjih.

»Da se bomo potem lahko vsi skupaj še z večjim veseljem podajali na to prelepo Radensko polje,« je še dejal.  

Podrobneje je projekt LIFE AMPHICON predstavila Tjaša Pleško iz Medobčinskega razvojnega centra. Njegov osrednji cilj je izboljšati stanje ohranjenosti dvoživk, ki jih varuje Direktiva o habitatih, v štirih Natura 2000 območjih v Sloveniji (Ljubljansko barje, Radensko polje – Viršnica, Dobrava – Jovsi in Bohor) ter v treh območjih na Danskem in v Nemčiji.

V okviru projekta želijo izboljšati populacijo ciljnih vrst in njihove habitate, zmanjšati povoze ciljnih vrst, rešiti urhe pred izumrtjem, združiti znanja in izkušnje iz treh različnih držav na področju ohranjenosti ciljnih vrst ter povečati ozaveščenost. V Sloveniji bo tako vzpostavljenih približno 130 mrestišč, zgradilo se bo minimalno 60 podhodov in postavilo 10.200 m stalnih ograj, prav tako se bo vzpostavilo učne in interpretacijske poti ter učilnice na prostem, postavilo informacijske table in opazovalnice. V Kozjanskem parku bo vzpostavljen Informacijski center za dvoživke, na Centru za kartografijo favne in flore pa Koordinacijski center za dvoživke.

V občini Grosuplje, na območju Krajinskega parka Radensko polje, pa se bo tako zgradilo podhode in ograje, ki bodo dvoživkam omogočili varno prehajanje cest ob selitvah, uredilo učne in interpretacijske poti, učilnico na prostem in postavilo informacijske table, opazovalnice in tudi razgledni stolp.

Kot je še povedala Tjaša Pleško, gre za projekt v vrednosti 8.079.824 evrov, pri čemer sofinanciranje Evropske unije znaša 60 %, sofinanciranje države 20 %, 20 % predstavlja lastni delež.

Občina Grosuplje bo tako za izvedbo projekta prejela 561.580 evrov, Turizem Grosuplje pa 276.613 evrov. Projekt se bo pričel izvajati s 1. novembrom 2019 in bo trajal do 31. decembra 2026.

J. R.