Razvojna strategija trajnostnega turizma v Lukovici

Po ustvarjalni poti do znanja

Občina Lukovica se je vključila v projekt Fakultete za uporabne družbene študije iz Nove Gorice z naslovom: ‘‘Načrtovanje izhodišč razvojne strategije trajnostnega turizma v regiji”. Projekt je financiran v okviru razpisa »Projektno delo z gospodarstvom in negospodarstvom v lokalnem in regionalnem okolju – Po kreativni poti do znanja 2016/2017«.  (Financer: Evropski socialni sklad, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije).

Raziskovalno delo – odnos do razvoja turistične dejavnosti 

V okviru projekta, ki se financira iz Evropskega socialnega sklada in Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije, nameravajo na območju občin v Sloveniji izvesti nekatera raziskovalna dela, kjer bodo zbrani podatki pomagali oblikovati izhodišča in predloge, ki bodo uporabni za snovanje dolgoročnih strategij trajnostnega turizma. Raziskovalno delo je zastavljeno na način zbiranja podatkov preko anketiranj na občinski ravni, s pomočjo katerih bi pridobili vpogled v mnenja občanov o temi in njihov odnos do razvoja turistične dejavnosti v občini.

Sodelovanje študentov iz Nove Gorice

Projekt se izvaja v obdobju od marca do julija 2017. Raziskovalno in strokovno delo bodo v projektu pod ustreznim mentorstvom izvajali študentje FUDŠ iz Nove Gorice. Na spletni strani Občine Lukovica se nahaja tudi povezava na anketni vprašalnik.

Janez Stibrič