Država bo lastnike motornih vozil še bolj udarila po žepu. Če boste motorno vozilo odjavili, boste dodatno plačali, saj boste morali po novem plačati posebno dajatev za odjavljeno vozilo, ki jo je določil Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV).

Dajatev za odjavljeno vozilo se bo plačevala za osebna vozila, tovorna vozila za prevoz blaga z največjo maso do vključno 3,5 tone in trikolesne mopede. Obveznost plačila prvič nastane po preteku enega leta od odjave vozila in nato vsako leto na datum odjave vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se plačuje deset let od zadnje odjave vozila. Če se vozilo v tem času znova registrira, začne ta rok znova teči ob naslednji odjavi vozila. Dajatev za odjavljeno vozilo se ne plačuje za vozila s statusom starodobnega vozila.

Pazite to!

Višina dajatve za odjavljeno vozilo se določi v višini 25 odstotkov letne dajatve, ki je za tako vozilo določena, vendar ne manj kot 25 evrov. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo na lastnikov domači naslov poslala plačilni nalog za plačilo nastale obveznosti, lastnik pa bo moral plačilo izvesti v 30 dneh po prejemu naloga. Če ne bo plačal, bo sledil predlog za izvršbo, piše spletni Žurnal.

Dajatev bodo morali plačati lastniki vozil, ki so od 1. aprila 2018, torej v zadnjem letu odjavili vozilo in bodo lastniki takega odjavljenega vozila več kot eno leto. Če bo lastnik odjavljenega vozila v tem času prenesel lastništvo na drugo osebo, bo novi lastnik postal zavezanec za plačilo dajatve za odjavljeno vozilo v istih rokih kot prejšnji. Prenos lastništva odjavljenega vozila se ureja v okviru evidence registriranih vozil na lokacijah, kjer se opravlja registracija vozil: pooblaščeni izvajalci, tehnični pregledi in upravne enote.

Dajatev za odjavljeno vozilo ne omogoča nobenih izjem ali oprostitev za plačilo.

Plačali je ne bodo lastniki odjavljenih vozil, če bodo vozilo predali v razgradnjo v skladu s predpisi o varstvu okolja ali znova registrirali. Dajatve tudi ne bodo plačali, če bodo upravni enoti ali nosilcu javnega pooblastila predložili:

 – potrdilo o uničenju vozila v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja (potrdilo o uničenju vozila izdano v eni od držav članic Evropske Skupnosti skladno z zahtevami Odločbe 2002/151/ES);

 – policijski zapisnik, iz katerega izhaja, da je bilo odjavljeno vozilo ukradeno;

 – dokazilo, da je bilo vozilo registrirano v drugi državi ali – izvozno carinsko deklaracijo s potrditvijo izstopa vozila s carinskega območja Unije.

G. M.