Analiza smetišča

V sredo, 5. 7. 2017, bo ob 19. uri v dvorani Kulturnega doma Moravče predstavitev, ki jo pripravlja občinska uprava Občine Moravče. Naslov predstavitve je: »Analize možnih vplivov sanacijskega materiala na območju nekdanjega odkopa Drtija v lasti družbe Termit d. d. na podzemne in površinske vode«.

FB skupina Nelegalno smetišče Moravče Drtija

Na Facebooku je bila 17. 12. 2015 ustanovljena skupina z imenom Nelegalno smetišče Moravče Drtija, ki je hotela s pomočjo razširjenega in popularnega družabnega omrežja že pred dvema letoma vplivati na to, da bi se to nelegalno smetišče v Drtiji uredilo oz. saniralo.

 

Moravški župan Martin Rebolj sicer je prepričan, da Termit pri sanaciji opuščenih peskokopov v Drtiji ne odlaga nevarnih odpadkov, vendar je iz poročila mariborskega Zavoda za zdravstveno varstvo oziroma njegovega Inštituta za varstvo okolja razvidno dejstvo, da v umetno pripravljeni zemljini, odloženi v Termitovem peskokopu Drtija, vrednosti skupnega organskega ogljika in policikličnih aromatskih ogljikovodikov ter adsorbljivi organski halogeni »prepričljivo presegajo mejne vrednosti«, celotni dušik v zgornjih plasteh in mineralna olja pa celo presegajo mejne vrednosti za umetno pripravljeno zemljino.

Sodni pregon podjetja Termit

Lastnica približno treh hektarov njiv, travnikov in gozdnih parcel Mateja Tič se je odločila, da bo sodno preganjala vodstvo podjetja Termit Moravče, ki ga je do leta 2008 vodil Peter Janežič, zdaj pa je njegov direktor Anton Serianz.

V obrazložitvi kazenske ovadbe očita Mateja Tič podjetju Termit,  da že od leta 1987 izkorišča in opravlja posege na njenih zemljiščih brez pravnega naslova. Tičeva trdi, da je podjetje brez njenega ali soglasja njene pokojne babice Pavle do konca leta 2005 izkopavalo pesek in da odtlej izčrpano zemljišče zasipava tudi z odpadki. To utemeljuje s tem, da ji kljub številnim pozivom niso hoteli predložiti nobenih dokumentov, na podlagi katerih bi bili upravičeni do izkoriščanja in uničevanja tuje zemlje. Zahtevala pa ni le dokumentov, temveč tudi ureditev medsebojnih razmerij.

Indici kažejo na vodstvene osebe Termita

Ker vodstvo Termita ni upoštevalo toženkine želje po prenehanju vznemirjanja lastninske pravice in saniranja izkopnih jam z odpadki, se je odločila, da bo neznanega storilca ovadila za kaznivo dejanje obremenjevanja in uničevanja okolja, hkrati pa tudi za ponarejanje listin.

Imena osumljenca ni navedla, vendar je dala vedeti, da je krog osumljencev lahko določljiv – indici kažejo predvsem na vodstvene osebe Termita.

L. K.