Prvo nedeljo v juliju je Prostovoljno gasilsko društvo Temenica slavnostno položilo in blagoslovilo temeljni kamen za gradnjo novega gasilskega doma.

Lokacija, kjer bo v prihodnjih letih zrasel nov sodoben gasilski objekt, leži v samem centru vasi ob kulturnem domu, podružnični šoli in športnem igrišču, kar smiselno povezuje družabne objekte v tem delu občine. Za temeniško dolino je to vsekakor velik dogodek, za gasilsko društvo pa nov list v bogati več kot sedemdesetletni zgodovini.

Prireditev se je začela s slavnostno parado gasilcev in slovesno sveto mašo, ki jo je daroval šentviški župnik Izidor Grošelj. Kot je povedal v pridigi, s temeljnim kamnom postavimo začetek nekega novega obdobja in se zahvalimo vsem rodovom gasilcev iz teh krajev.

Gasilstvo v Temenici deluje že vse od leta 1946, društvo pa je z ustanovitvijo takoj začelo z marljivim delom in po dveh letih že nabavilo prvo ročno brizgalno. Prve gasilske prostore so imeli v najemu pri zdajšnji Turistični kmetiji Fajdiga vse do leta 1959, ko so v neposredni bližini kupili zemljišče in zgradili zdajšnji dom, ki pa je v vseh teh letih postal premajhen.

Po besedah predsednika PGD Temenica Davida Kutnarja se je društvo v vsej 72-letni zgodovini uspešno razvijalo in širilo.

Povečalo se je članstvo, posodabljala gasilska vozila, izboljšala oprema za delovanje in posredovanje. Prav zaradi prostorske stiske v obstoječem gasilskem domu in pomanjkanju manipulativnega prostora so v letu 2017 od ivanške občine kupili zemljišče za gradnjo novega gasilskega doma.

V letošnjem letu so pristopili k izdelavi projektne dokumentacije. Gasilski objekt bo v prihodnjih letih zgrajen v velikosti 20×10 metrov, sestavljen iz treh garaž, večnamenske dvorane, sejne sobe in sanitarij, je povedal Kutnar in dodal: »Gre za smel pogumen korak, saj gre za delovanje organizacije, ki deluje zgolj na prostovoljni bazi. Če želimo prostovoljstvo ohraniti moramo nenehno ustvarjati pogoje zanj in ga z zgledom prenašati na mlajše generacije«.

Spodbudne besede ob položitvi in blagoslovu temeljnega kamna so izrekli predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole, poveljnik GZ Ivančna Gorica Slavko Zaletelj, častni predsednik GZ Ivančna Gorica Lojze Ljubič, tamkajšnji predsednik krajevne skupnosti Ignacij Kastelic in podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole. Smole meni, da je vsakršna taka prireditev za občino Ivančna Gorica bistvenega pomena, saj »strmijo« k enakomernemu razvoju vseh dvanajstih krajevnih skupnosti oz. biserov občine.

Prostovoljna gasilska društva so na podeželju pomemben dejavnik povezovanja in druženja ter skrbijo za razvoj tudi drugih dejavnosti v kraju in širši okolici. Za opravljanje dejavnosti pa potrebujejo ustrezne pogoje in eden osnovnih pogojev so tudi prostori v katerih uresničujejo svoje dejavnosti. Po videni zagnanosti tamkajšnjih gasilcev in ogledu makete gasilskega doma bo to dom vseh krajanov. V njem pa bodo poleg gasilcev, prostore našla tudi druga društva, ki delujejo pod okriljem Krajevne skupnosti Temenica, je še dodal Smole.

Prireditev so s prepevanjem obogatili člani Moškega pevskega zbora Prijatelji in Mladinski pevski zbor Župnije Šentvid pri Stični, z glasbo Pihalni orkester Litija in s plesom domače mažoretke Sinja kluba.

Več si lahko preberete na spletni strani občine.

Zapisal in fotografiral
Gašper Stopar