Prejšnjo soboto, to je 15. junija 2019, je Prostovoljno gasilsko društvo Metnaj proslavilo svojo devetdeseto obletnico delovanja društva. Slavje so združili z uradnim prevzemom novega prizidka h gasilskemu domu in izdajo prvega zbornika društva v zgodovini obstoja. 

Gasilsko društvo Metnaj je bilo ustanovljeno leta 1929 na pobudo vaščanov z območja Metnaja. Pobuda je prišla predvsem zaradi pogostih vremenskih ujm in požarov – tako v naravi kot na objektih, zaradi strele ali takratnih neustreznih kurišč.

Ljudem v Metnaju so bili na voljo najbližji gasilci v Stični ali v še bolj oddaljenem Šentvidu. Prav zaradi teh dejavnikov so se vaški možje odločili, da ustanovijo lastno gasilsko društvo.

Zdajšnji predsednik društva Miroslav Tul, je na praznovanju 90-letnice povedal, da je bil kmalu po ustanovitvi sezidan gasilski dom, ki je začel povezovati ljudi v tem kraju.

Kupljena je bila osnovna oprema, prva motorna črpalka, motorno vozilo in druga oprema. Danes društvo šteje okrog 80 članov, od tega je 15 operativcev in nekaj mladine. Med večje investicije društva je izpostavil predvsem nabavo novega vozila Mazda z vso opremo za gašenje gozdnih požarov in hitro posredovanje v letu 2012 in izgradnjo prizidka h gasilnemu domu, ki so jo dokončali letos spomladi. Prav tako so pred kratkim v celoti zamenjali ostrešje na starem delu gasilskega doma. Načrtov za naprej imajo še kar nekaj, od zamenjave dotrajane opreme, šolanja kadra, do nakupa večjega gasilskega vozila s cisterno.

Ponos na bogato tradicijo gasilstva v Metnaju je izrazil predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole.

Kot je povedal, devetdesetletno obdobje na področju gasilstva ni malo.

»Je obdobje, skozi katerega se je društvo Metnaj razvijalo in bogatilo svojo zgodovino. Marsikaj zanimivega lahko danes pokažejo in povedo, pa vendar menim, da je nekaj očem nevidno in našim ušesom neslišno. To je njihovo srce, v katerem bije močna pripadnost, tako gasilska kot vaška. Tako srce bije v vseh prebivalcih Metnaja in okoliških krajev«.

Metnajsko gasilsko društvo je društvo III. kategorije, ki pa je za ta razgiban del občine, nujno, da je dobro organizirano in ustrezno opremljeno. Društvo lahko od lani deluje nemoteno.

Za to je, z izgradnjo novega športnega igrišča, poskrbela Občina Ivančna Gorica. Po besedah župana Dušana Strnada se je ob otvoritvi pokazalo, da je bila investicija nujna, saj lahko številne prireditve in gasilske vaje potekajo stran od prometa in na bolj varnem mestu. Novi prizidek gasilskega doma je z novim športnim igriščem postalo pravo središče krajevnega dogajanja, s čimer so kraji še bolj vabljivi za turistične obiske in priseljevanje.

Ob 90-letnici delovanja je gasilcem izrekel zahvalo za vse  opravljeno delo ter jim ob jubileju izročil županov spominski kovanec Prijetno domače.

Devetdesetletnico so izkoristili tudi za izročitev spominskih zahval ter bronastih in srebrnih društvenih odlikovanj. Gasilska zveza Ivančna Gorica je društvu izročila kip sv. Florjana, ki simbolizira varnost krajanov KS Metnaj. Prav tako je društvo Metnaj ob jubileju v imenu Gasilske zveze Slovenije prejelo plamenico I. stopnje.

Blagoslov novega prizidka je ob zaključku opravil stiški pater Jona Vene.

Proslavo so popestrile članice Ženske vokalne skupine Brinke iz Grosupljega, pod vodstvom zborovodkinje Tine Vahčič.

Slavje ob 90-letnici društva, kjer ni manjkala jubilejna torta, se je nadaljevalo še pozno v noč z gasilsko veselico ob zvokih ansambla Naveza.

Zapisal in fotografiral: Gašper Stopar