Pripravništvo v okviru programa Erasmus+

Sredi septembra se je v družbi SŽ tovorni promet končalo dvomesečno pripravništvo petih študentov dodiplomskih in podiplomskih programov Visoke železniške šole strokovnih študij iz Beograda. V sklopu programa Erasmus+ so srbski študentje v Sloveniji preživeli dva meseca. V tem času so se dodobra spoznali z delom v našem podjetju. Obiskali so vse naše ključne proizvodne lokacije po vsej Sloveniji in tudi Luko Koper.

Ob koncu pripravništva so študenti svojo izkušnjo predstavili direktorici družbe SŽ – Tovorni promet, Melita Rozman Dacar. Direktorici in svojemu mentorju, Danielu Djuranu, so se zahvalili za organizacijo pripravništva. Povedali so, da so v času pripravništva spoznali veliko novega, kar jim bo koristilo pri nadaljevanju izobraževanja in njihovi karierni poti.

Melita Rozman Dacar je poudarila, da si v SŽ – Tovorni promet prizadevamo za prenos znanja, saj si želimo biti učeča se organizacija. Po njenih besedah je izmenjava znanja in energije med bolj izkušenimi sodelavci in mladimi prava pot za nadaljnji razvoj. Zato se SŽ – Tovorni promet zavezuje, da bo tudi v prihodnje sodeloval z izobraževalnimi organizacijami pri podobnih projektih.

Projekt Erasmus+ je sicer vodilen in najbolj priljubljen program v EU, stalni poročevalec Evropskega parlamenta za program pa je dr. Milan Zver, ki je ravno v teh dneh predstavil predstavil poročilo o izvajanju programa Erasmus+, obenem je tudi ovrednotil izvajanje programa Erasmus+ za obdobje 2021-2027 ter opredelil dobre prakse in morebitne izzive v programu.

Gre za vmesno oceno, kjer sta bili na podlagi številnih posvetovanj poslanca s predstavniki nacionalnih agencij in deležnikov iz vseh sektorjev, ki jih pokriva program Erasmus+, pa tudi številnimi zainteresiranimi stranmi, ocenjeni splošna učinkovitost in uspešnost programa, vključno z novimi pobudami ter izvajanjem ukrepov za vključevanje in poenostavitev v zadnjih treh letih. Evropski parlament je pripravil tudi posebno raziskavo, ki je bila poslana širokemu krogu deležnikov, in katere izsledki so prav tako vključeni v danes predstavljeno poročilo.

»Z velikim veseljem in ponosom lahko rečem, da je v vseh teh letih Erasmus+ postal več kot le izobraževalna pobuda.. Je dokaz prepričanja, da je vlaganje v izobraževanje in mlade naložba v prihodnost naše celine,« je ob predstavitvi poudaril poslanec.