Kriminalisti SKP PU Ljubljana danes  izvajajo preko 20 hišnih in osebnih
preiskav na območjih Policijske uprave Ljubljana, Policijske uprave Koper
in Policijske uprave Kranj.

Preiskave se opravljajo  na podlagi izdanih odredb preiskovalnega sodnika OS v Ljubljani in se opravljajo tako pri fizičnih kot tudi  pravnih osebah. Pri hišnih preiskavah sodeluje preko
100 kriminalistov in policistov. Hišne preiskave se izvajajo zaradi zbiranja dokazov za potrjevanje utemeljenega suma storitve več korupcijskih kaznivih dejanj.

Zoper pet osumljencev je bilo odrejeno pridržanje.

V dosedanji preiskavi je bilo namreč ugotovljeno, da je več povezanih osumljencev urejalo kredite osebam, ki so bili sicer kreditno nesposobni.

Trenutno je skupno osumljenih 35 oseb (državljani Slovenije), ki so storili vsaj 31 korupcijskih kaznivih dejanj. Od le-teh je 5 oseb pridržanih in bodo v zakonsko določenem roku privedeni pred preiskovalnega sodnika OS v Ljubljani skladno z dogovorom z državnim tožilcem Specializiranega državnega tožilca, ki vodi in usmerja predkazenski postopek.

Protipravno pridobljena premoženjska korist po trenutnih podatkih presega
850.000 evrov.

Kriminalisti so preiskavo pričeli v začetku leta 2017 na podlagi prijave fizične osebe in oškodovane banke.

Zaradi interesa preiskave več informacij  ne moremo posredovati.

Maja Ciperle Adlešič
Predstavnica PU Ljubljana za odnose z javnostmi