Na začetku Črnega grabna, gledano z ljubljanske strani, ležijo Prevoje pri Šentvidu, ki so tipično obcestno naselje, h kateremu spada še zaselek Zaboršt.

S številnimi novimi hišami dobivajo Prevoje pri Šentvidu značilnosti gručastega naselja, ki je zraslo kot furmansko naselje ob nekdanji cesti Dunaj–Trst. Tu je cesta raje ubrala pot prek rahlega prelaza (prevoja) na severni strani Krtinskega hriba kot po močvirnem svetu ob poplavni Radomlji.

V listini, potrjeni 18. maja 1369, ki jo hrani Arhiv Slovenije v Ljubljani, je poleg Blagovice in Selc imenovan tudi zaselek Prelog; to so najbrž sedanje Prevoje pri Šentvidu. Na kmetiji, ki jo listina omenja, je tedaj gospodaril kmet Marin.

Naselje leži na ilovnati terasi med potokom Želodnikom na severu in Radomljo na jugu. V naselju je ohranjenih nekaj velikih furmanskih domov. Severno od Prevoj pri Šentvidu so trije ribniki, ki so uvrščeni med naravne vrednote lokalnega pomena. V njih po podatkih Ribiške družine Bistrica Domžale živijo: krap, amur, ščuka, koreselj, zelenka in linj. Ribniki so pozimi zmrznili, kar je omogočilo, da se je v naselju razvil hokej, ki ima na Prevojah dolgoletno tradicijo. Hokejski klub Prevoje uspešno nastopa še danes, saj so prvaki v slovenski ligi.

Na Prevojah pri Šentvidu so v začetku leta 2008 odprli nov logistični in skladiščni center trgovskega podjetja Hofer, ki je v tem času največji trgovski in gospodarski subjekt in tudi sicer največji objekt v občini Lukovica.

Pogled na veličastno skladišče je osupljiv, kaže pa na izredno urejenost samega logističnega središča in celotne okolice.

Tu se je rodil dr. Jakob Zupan, duhovnik in pesnik, Prešernov sodobnik, soustanovitelj in sodelavec Kranjske Čbelice.

Primož Heing