Preveč del je naenkrat na slovenskih cestah. Se tudi vam zdi tako?

Zaradi številnih del na vozišču, tako na GII 108 pri čistilni napravi Zagorje, kot tudi na regionalni cesti skozi mesto Zagorje ob Savi na
odseku od Pošte Zagorje proti Savskemu mostu, kot tudi v Izlakah pri Medijskih toplicah je močno oviran promet, ki je izmenično urejen s semaforji.
Vse udeležence v prometu pozivamo, da si temu primerno prilagodijo čas potovanja na želene lokacije in z veliko mero strpnosti upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo ter prometna pravila. Le tako bo na navedenih lokacijah promet potekal brez večjih posebnostih in tekoče, kot je le mogoče, glede na dane pogoje.

Maja Ciperle Adlešič
Predstavnica PU Ljubljana za odnose z javnostmi