Uredništvo vašega portala vam iskreno čestita ob današnjem slovenskem državnem prazniku. Brez našega dr. Franceta Prešerna, v to smo globoko prepričani, danes ne bi bilo naše samostojne države Slovenije.

V našem portalu še vedno iskreno verjamemo v te večne pesnikove verze:

Ran mojih bo spomin in tvoje hvale
glasil Slovencem se prihodnje čase,
ko mi na zgodnjem grobu mah porase,
v njem zdanje bodo bolečine spale.

Prevzetne kakor ti dekleta zale,
ko bodo slišale teh pesmi glase,
srcá železne d’jale preč opáse,
zvestó ljubezen bodo bolj spošt’vale.

Vreména bodo Kranjcem se zjasnile,
jim milše zvezde kakor zdaj sijale,
jim pesmi bolj sloveče se glasile;

vendàr te bodo morebit’ ostale
med njimi, ker njih poezije mile
iz srca svoje so kalí pognale.

O. U.