Prenovljena Župančičeva cesta!

Otvoritev prenovljene Župančičeve ceste v Grosupljem

V četrtek, 5. oktobra 2017, so odgovorni slovesno predali svojemu namenu prenovljeno Župančičevo cesto. Dogodku so prisostvovali župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, predstavniki podjetij Komunalne gradnje, Javnega komunalnega podjetja Grosuplje in Urbing, ter seveda lepo število občank in občanov.

Zbrane je uvodoma lepo pozdravil direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar. »Danes smo se zbrali, da lahko slovesno obeležimo otvoritev naše nove ceste, ki smo jo v zadnjih treh mesecih uspešno prenovili. Naj povem, da to kar vidimo, ni vse, veliko se je namreč naredilo tudi na osnovni infrastrukturi, na vodovodu, kanalizaciji. Prav tako smo temeljito posodobili cesto, vključno z voznimi pasovi za kolesa in pločnikom,« je povedal in še dodal, da je vrednost celotne investicije znašala približno 325.000 evrov.

Na tem slovesnem dogodku je kolesarke in kolesarje ter vse ostale prisotne lepo pozdravil tudi župan dr. Peter Verlič. »Lahko rečem slovesnem, ker predajamo v uporabo prenovljeno cesto, ki je bila v zelo slabem stanju,« je dejal župan in povedal, da ureditev te ceste predstavlja tudi prvi konkreten rezultat Celostne prometne strategije občine Grosuplje. »Eden izmed ukrepov v tej strategiji je tudi ta, da si ceste ne ugrabljamo, ampak si ceste delimo. Cesta v mestih ni več prostor samo za avtomobile, je tudi prostor za pešce in kolesarje. In ta ureditev sledi temu principu. Imamo površino za avtomobile, ob robovih so označene kolesarske steze, sledi še površina za pešce,« je dejal in še pojasnil, da takšno ureditev cest lahko danes vidimo v vseh velikih evropskih mestih.

Župan je še povedal, da ureditev te ceste predstavlja šele začetek. Že v prihodnjih dveh letih bo podoba okolice na tem mestu popolnoma spremenjena. Začenja se velika obnova Železniške postaje Grosuplje, uredil se bo nov nadvoz pri Motvozu, imajo tudi že prvo idejno skico preureditve Kolodvorske ceste v peš cono. Kolodvorska bo povezala trga pred železniško postajo in pri knjižnici, mesto Grosuplje pa bo tako dobilo tudi svoj center.

»Veselimo se vsega tega, kar nam prinaša prihodnost,« je še dejal župan ter vsem udeležencem v prometu zaželel, da se bodo v prometu obnašali previdno, s pozornostjo drug na drugega.

Prenovljena cesta je zdaj odprta.

Sledil je osrednji dogodek, prerez traku, za otvoritveno vožnjo s kolesi po prenovljeni Župančičevi cesti pa so poskrbele učenke Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje.

Dogodek sta s prijetnima glasbenima točkama obarvali Maja Ostanek in Ajda Zupančič,

prav tako učenki Osnovne šole Louisa Adamiča Grosuplje, in tudi onidve sta nas s pesmijo Adija Smolarja opozorili, naj se vedno zavedamo, da na cesti nikdar nismo sami, da prijazna bodo naša jutra, da bo varen vsak nov dan.

J. R.