Podpisan je sporazum med Ministrstvom za infrastrukturo in Občino Vodice o sofinanciranju ureditve državne ceste skozi naselje Skaručna.

Po uspešnem sodelovanju z državnimi institucijami pri ureditvi Kamniške ceste skozi naselje Vodice, je bil v letošnjem letu velik napredek dosežen tudi na projektu prenove državne ceste skozi naselje Skaručna. Z Ministrstvom za infrastrukturo, ki ga zastopa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, skrbnikom te državne regionalne ceste, ki je v precej slabem stanju ter neprimerna današnjemu prometnemu režimu, je bil v mesecu juliju podpisan sporazum o sofinanciranju ureditve omenjene ceste, za katero je že izdelana projektna in upravna dokumentacija.

Rekonstrukcijska dela bodo potekala na 1.3 kilometrov dolgem cestnem odseku R3-639/1141 Šentvid – Vodice, od km 6.200 do km 7.500, in treh stranskih lokalnih cestnih odcepih proti potoku Poljšaku. Občina Vodice bo sočasno poskrbela za ureditev pripadajoče prepotrebne infrastrukture – fekalne in meteorne kanalizacije, vodovoda s hidrantnim omrežjem, javne razsvetljave ter varnega pločnika. Obenem se bo gradila kabelska kanalizacija za telekomunikacijske in elektro vode ter plinovodno omrežje (v primeru zadovoljivega interesa na strani uporabnikov – krajanov Skaručne). Ocenjena vrednost investicije znaša nekaj več kot 4.2 milijona evrov, od tega bo skoraj 2.3 milijona evrov prispevala država, preostalo pa Občina Vodice.

V prihodnjem letu bodo v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pospešeno nadaljevali s pripravljalnimi aktivnostmi ter objavo razpisov, ki so potrebni za pričetek gradnje. Izvedbena faza in dela na terenu se bodo predvidoma pričela v letu 2020. V zadovoljstvo vseh cestnih udeležencev naj bi bila glavnina Skaručne tako celovito infrastrukturno prenovljena že v letu 2021.

Kaja Z.