Občina Ig obvešča, da je od 16.7.2021 od 20.30 dalje na vodovodnem sistemu Golo-Zapotok uveden ukrep PREKUHAVANJA in VARČEVANJA (prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov, polnjenja bazenov) z vodo.

 

Občina je tudi preklicala ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema, ki je veljal do včeraj zvečer.

Ob tem so izdali naslednje obvestilo:

V petek, 16.7.2021, ob 16. uri, smo prejeli končno poročilo oziroma rezultate vzorčenje z dne, 8.7.2021.

Za mikrobiološka preskušanja in fizikalno kemijska preskušanja je bilo odvzetih sedem vzorcev vode. Vseh sedem vzorcev je bilo preskušanih na razširjene mikrobiološke preskuse in Clostridium perfringens. Prav tako je bilo vseh sedem vzorcev  preskušanih tudi na redne fizikalno kemijske preskuse, identifikacijo organskih spojin in policiklične aromatske ogljikovodike – PAO. Dva vzorca sta bila preskušana na indeks mineralnih olj (zajetje Šumnik, na pipi uporabnika na Golem).

Vsi odvzeti vzorci vode so glede na organoleptične lastnosti (videz in vonj), ustrezali zahtevam Pravilnika o pitni vodi.

Glede na rezultate mikrobioloških preskušanj je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ocenil, da so bili vzorci pitne vode iz vseh vrtin in vodohrana Zapotok skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi. Neskladen je bil vzorec vode na pipi uporabnika na Golem, kjer so bile potrjene koliformne bakterije. Na tem odjemnem mestu je bila izmerjena nizka koncentracija dezinfekcijskega sredstva.

Neskladen je bil tudi vzorec odvzet v zajetju Šumnik – surova voda, kjer so bili potrjeni in preseženi vsi preiskani parametri. Zajetje Šumnik trenutno ni vključeno v napajanje vodovodnega sistema Golo Zapotok.

Rezultati fizikalno kemijskih preskušanj so pokazali, da v preiskanih vzorcih vode ni bilo zaslediti mineralnih olj, policikličnih aromatskih ogljikovodikov oz. spojin iz skupine naftnih derivatov. Glede na rezultate opravljenih fizikalno kemijskih preskušanj je NLZOH ocenil, da so bili vzorci vode, glede na te preskušane parametre, skladni z zahtevami Pravilnika o pitni vodi.

Na podlagi končnega poročila vzorčenja 8.7.2021 je preklican ukrep prepovedi uporabe vode iz vodovodnega sistema Golo – Zapotok in od 16.7.2021 od 20.30 uveden UKREP PREKUHAVANJA in VARČEVANJA (prepoved zalivanja vrtov, pranja avtomobilov, polnjenja bazenov) z vodo na vodovodnem sistemu Golo – Zapotok.

Voda iz zajetja Šumnik še vedno ni vključena v vodovodni sistem.

Vodo v vodovodnem sistemu zagotavljamo s črpanjem iz vrtin in dovažanjem vode z gasilskimi cisternami.

Nadomestna oskrba z vodo s plastenkami se od sobote, 17.7.2021, več ne zagotavlja.

Izdala pa je ukrep prekuhavanja vode. NIJZ ima ob tem navodila, kako pravilno prekuhavati vodo:

NAVODILA O PREKUHAVANJU VODE

Prekuhavanje vode je praviloma kratkoročen, nujen ukrep, s katerim izboljšamo mikrobiološko kakovost pitne vode. S pravilnim prekuhavanjem uničimo ali inaktiviramo mikroorganizme v pitni vodi, ki so povzročitelji nalezljivih bolezni, ki se prenašajo z vodo.
Posoda
Vodo prekuhamo v čisti kuhinjski posodi (oprani z detergentom in vodo).
Čas prekuhavanja
Potem ko voda zavre, običajno zadostuje, da burno vre še eno minuto. Ker se pogoji delovanja na mikroorganizme spreminjajo z naraščajočo nadmorsko višino, je najbolje vretje podaljšati. Zaradi večje varnosti priporočamo, da voda vre tri minute. Na ta način uničimo ali inaktiviramo vegetativne oblike zdravju škodljivih bakterij, viruse ter tudi ciste giardiae in kriptosporidijev. Tri minute vretja zagotavlja tako široko varnost, da to vodo lahko uživajo tudi osebe z močno oslabljenim imunskim sistemom (npr. bolniki z AIDS-om).
Shranjevanje
Zaradi možnosti naknadnega onesnaženja že prekuhane vode je najbolje, da voda ostane v isti posodi, v kateri smo jo prekuhali. Hranimo jo v hladilniku, v čisti in pokriti posodi.
Čas uporabe
Tako pripravljeno vodo lahko za pitje in pripravo hrane uporabljamo 24 ur, izjemoma do 48 ur.
Odstranjevanje delcev
Če je voda motna, moramo pred prekuhavanjem odstraniti večino delcev. To dosežemo z usedanjem in nato filtracijo skozi več plasti čiste, najbolje prelikane tkanine ali skozi čist papirnat filter (npr. filter za kavo). Ker je prekuhana voda lahko manj prijetnega okusa, za pitje priporočamo pripravo čaja oz. drugih napitkov, lahko pa jo zaužijemo v obliki juhe ali kakšne druge jedi.
Povzetek postopka prekuhavanja vode
 Dezinfekcija pitne vode s prekuhavanjem je varna metoda.
 Tri minute burnega vretja pomeni široko mikrobiološko varnost.
 Če je voda motna, jo pred prekuhavanjem zbistrimo z usedanjem in nato filtriramo.
 Preprečiti je treba možnost naknadnega onesnaženja prekuhane vode.
 Vodo hranimo v hladilniku.
 Za pitje in pripravo hrane jo uporabljamo 24 ur, izjemoma 48 ur.