Prekinjena dobava električne energije

Elektro Ljubljana d. d., Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo Kamnik, obvešča odjemalce, da bo v četrtek, 14. marca 2019, med 8. in 13. uro, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Repnje 20/0.4 K-250, TP Repnje Gmajna 20/0.4 K-251, TP Bukovica 20/0.4 K-249, TP Zabrežje 20/0.4 K-248.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Elektro Ljubljana d.d. se svojim odjemalcem zahvaljuje za razumevanje.
Kaja. Z.