Predsednik Kluba županov in podžupanov postal Danijel Vrbnjak

V idiličnem Dvorcu Jeruzalem v Ormožu je bil ustanovljen Klub županov in podžupanov Slovenske demokratske stranke. Vodenje kluba, ki združuje župane, ki so bili na volitvah izvoljeni na listi ali s podporo SDS je prevzel ormoški župan Danijel Vrbnjak.

Ustanovnega srečanja se je udeležil tudi predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ki je uvodoma čestital letos izvoljenim županom in podžupanom in poudaril, da brez razvitih občin, ni blaginje Slovenije. Slovenska demokratska stranka je v tem mandatu v kar 73 slovenskih občinah na poziciji, kjer sodeluje pri upravljanju občine. Predsednik SDS je dejal, da so prav župani tisti, ki imajo, poleg predsednika vlade, če ta resno opravlja svoje delo, najmanj časa, zato je tudi v luči tega pomembno, da sodelujejo med sabo, si pomagajo, izmenjujejo izkušnje in pri določenih temah usklajujejo svoja stališča.

Predsednik Kluba županov in podžupanov se je zahvalil za izkazano zaupanje in poudaril, da obstajajo številne teme, o katerih bi lahko razpravljali. Od prenizkih povprečnin, velikih stroškov delovanja vrtcev, obnavljanja vodovodov, do črpanja evropskih sredstev. Kot je dejal Danijel Vrbnjak pa bo Klub županov in podžupanov pa bo tudi v aktualnem mandatu predstavljal vez med lokalno in državno politiko, vez med župani in poslanci.

slika

Smo operativci, znamo se povezovati in združevati in to je tisto, kar bomo v bodoče delali.

Prisotni župani so se strinjali, da morajo zadnje mesece odpirati številne, za občane neljube teme, saj se jih večina nanaša na podražitve, ki pa so nujne. Pri tem pogrešajo odzivnost pristojnih ministrstev. Predvsem ko gre za občinske investicije, ki bi lahko predstavljale pomoč celotnemu slovenskemu gospodarstvu, dvignile gospodarsko rast, namesto tega pa se, tudi zaradi pasivnosti nekaterih organov, investicije ustavljajo.

Predsednik SDS je ob koncu srečanja župane spomnil, da je v prejšnjem mandatu, ki je trajal le dve leti, vlada obiskala vse slovenske regije, aktualna vlada pa v enem letu mandata ni naredila niti enega celovitega obiska regije, na katerem bi se seznanila z izzivi, težavami in dogajanjem v lokalni skupnosti.

Spletno uredništvo
Vir: SDS