Predprodaja subvencioniranih vozovnic za dijake in študente – IJPP vozovnice za šolsko leto 2017/2018 se bo začela 21.8.2017.

Kam-bus vse dijake in študente s stalnim prebivališčem v občinah Kamnik, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče (V občini Domžale pa ne???) obvešča, da bo tudi letos subvencijo, ki jo občine nudijo dijakom in študentom, možno uveljavljati samo na prodajnih mestih družbe Kam-bus, to je na AP Kamnik in v poslovalnici Alpetour v Domžalah. Subvencija bo obračunana pri nakupu vozovnice.

Dijaki in študenti, ki pa bodo vozovnico kupili na ostalih prodajnih mestih, pa lahko subvencijo uveljavijo naknadno, in sicer do konca meseca veljavnosti vozovnice. Enako velja za polletne in letne vozovnice, kjer se subvencija občin vrača prvi mesec veljavnosti vozovnice.

Novost – SPLETNA VLOGA

Na spletni strani e-UPRAVA bo zagotovljena spletna vloga, s katero bodo upravičenci zaprosili za odobritev subvencioniranega prevoza. Spletna vloga je povezana z uradnimi evidencami MNZ in MZIŠ (osrednjim registrom prebivalstva in evidencama udeležencev izobraževanja v srednjih šolah, višjih in visokih šolah) tako, da se bodo podatki v vlogo samodejno prenesli, preveril pa se bo tudi tudi status. To pomeni, da upravičencu ne bo treba pridobiti potrdila o vpisu in oddajati pisne vloge.
V primeru, da bo subvencioniran prevoz potrjen, bo upravičenec dobil številko vloge, ki bo pogoj za prodajo vozovnice. Vloga bo zapisana v sistemu IJPP (v evidenci subvencioniranih vozovnic).

Na prodajnem mestu se bo vloga aktivirala s številko in se bo prodala vozovnica.
Za vse, ki so imeli odobreno subvencionirano vozovnico v šolskem letu 2016/2017 in se ne spreminjajo podatki o bivanju in šoli, se bo lahko aktivirala vloga iz preteklega leta.
Spletna vloga: e-UPRAVA

A. A.