“Predlagam: Slavku Avseniku starejšemu in Lojzetu Slaku – Prešernova nagrada za življenjsko delo!”

Spoštovane državljanke Republike Slovenije, spoštovani državljani Republike Slovenije!

Zakon o Prešernovi nagradi (ZPreN-1) z dne 17. 9. 2017, v svojem 4. členu določa tudi sledeče:

(2) Nagrada se posmrtno praviloma ne more podeliti. Izjemoma se lahko podeli, če je ustvarjalec še živel na dan, ko je upravni odbor Prešernovega sklada (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) prejel vse nominacije strokovnih komisij in lahko začne z odločanjem.

Prijazno in skrajno resno in dogovorno vas prosim, spoštovane in spoštovani, da s svojimi komentarji izrazite svoje mnenje k sledečemu predlogu.

Predlagam spremembo Zakona o Prešernovi nagradi, člen 4., in sicer tako, da bi se novo besedilo glasilo: “Nagrada se lahko podeli tudi posmrtno (post humno).”

To predlagam zategadelj, da bi na ta način nekako ugotovil, ali bi zadostna večina državljank in državljanov Republike Slovenije – v nadaljevanju – podprla predlog, da se Slavku Avseniku starejšemu in Lojzetu Slaku podeli Prešernova nagrada za življenjsko delo (vsakemu posebej, seveda!) na področju glasbene/glasbenih umetnosti.

Trdno sem namreč prepričan, da si jo oba še kako zaslužita.

HVALA, že v naprej, za vaše všečke in odzive.

Prosim tudi, vse vas, če lahko ta moj poziv delite. Hvala.

Roman Končar, slovenski igralec

Vir: FB