Pred bogom ali Bogom?

V uredništvu vašega portala nas zelo moti zapisovanje verskega pojma BOG. Kdaj se beseda bog zapiše z veliko začetnico in kdaj z malo?
V SSKJ ( Slovar slovenskega knjižnega jezika) piše zelo natančno: bóg -á mdaj. ed. stil. bogú; mn. bogôvi; im., tož. dv. bogôva in bogá (ọ̑) 1. ed., v enoboštvu nadnaravno bitje, ki je ustvarilo svet in ki posega v njegov razvoj: častiti, moliti bogaklicati boga na pomočprositi boga za zdravjeverovati v bogaprisegati pred bogomkot boga te prosim / v krščanstvu pravični, večni, vsemogočni Boggospod BogBog očevznes. Bog ga je poklical, vzel k sebi umrl jepred smrtjo se je spravil z Bogom prejel je zakrament za umirajoče // v mnogoboštvu vsako od človeku nadrejenih bitij: Homerjevi bogovi in junakiPerun, bog starih Slovanovsončni bogbog vojskebogovi na Olimpuživi ko mali bog zelo dobro, v izobilju / ekspr. to ti je bil prizor za bogove imeniten, čudovit, zabaven

Vir: Domžalec

Kje je lektor?

O.U.