Na predvečer dneva Slovenske vojske, ki ga 15. maja v Sloveniji zaznamujemo v spomin na leto 1991, ko so slovenski naborniki vojaški rok začeli služiti izključno v Sloveniji, je tudi obletnica enega izmed prelomnih dogodkov, ki so vplivali na razvoj Slovenske vojske – prispevanje k mednarodnemu miru in varnosti.

Pripadnice in pripadniki Slovenske vojske so k mednarodnemu miru in varnosti začeli prispevati 14. maja 1997, ko so bili prvič napoteni v mirovno operacijo Alba v Albaniji. Ta je potekala pod okriljem Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), v njej pa je delovalo 21 pripadnikov takratnega 10. bataljona za mednarodno sodelovanje, ki so zdravstveno oskrbovali begunce in pripadnike mednarodnih sil na letališču Rinas pri Tirani.

Od takrat dalje se je število pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske v mednarodnih operacijah in misijah postopno povečevalo. Februarja 2007 je Slovenska vojska prvič v svoji zgodovini v operacijo napotila enoto velikosti bataljona, ki je kot del sil Kfor na Kosovu prevzela lastno območje odgovornosti in imela v svoji sestavi tudi četo zavezniške vojske.

Trenutno v 12 mednarodnih operacijah in misijah deluje 312 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske, do danes pa so bili pripadnice in pripadniki Slovenske vojske v podporo mednarodnemu miru in varnosti napoteni 13.450-krat.

Vir: http://www.slovenskavojska.si/