Včeraj so se v okolici Prešernovega trga začeli zbirati
protestniki, ki so se nekaj po 19. uri pričeli v koloni pomikati proti Trgu
republike, kjer se jih je nato zbralo okoli 5000.

Policisti so na kraju opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red in
mir, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in
izvajali nadzor nad upoštevanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja
in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji.
Policisti so udeležence javnega zbiranja opozarjali, da upoštevajo ukrepe
določene z odlokom za preprečevanje in širjenje nalezljive bolezni.

Dogodek je večinoma potekal mirno, so pa policisti zaprli več ulic v
okolici z namenom zagotovitve varnosti. Okoli 20. ure je več protestnikov
preskočilo varovalno ograjo, nekaj deset protestnikov pa jo je pričelo
podirati. Pri tem niso upoštevali ukazov policistov, da s kršitvijo
prenehajo. 7 oseb je bilo prijetih in pripeljanih na policijsko postajo,
vsem so bili izdani plačilni nalogi zaradi kršitve 22. člena Zakona o
varstvu javnega reda in miru. Kasneje se nekaj deset protestnikov zbralo
pred Policijsko postajo Ljubljana Center, kamor so bile odpeljane prijete
osebe. Zaradi varnosti prometa in protestnikov so policisti zaprli Trdinovo
ulico. Poleg tega so policisti pri varovanju shoda opravili 8 postopkov
ugotavljanja identitete in trenutno ugotovili še kršitev 7. člena Zakona o
varstvu javnega reda in miru. Nadaljuje pa se zbiranje obvestil v zvezi
dogodka in se bo v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj
ukrepalo v skladu z zakonodajo.