Kriminalisti  SKP  PU  Ljubljana  smo  že  v  letu  2016 začeli pridobivati informacije, da na območju Ljubljane in širše v Sloveniji deluje mednarodna hudodelska  združba,  ki je na ozemlju Slovenije pripravljala, organizirala in izvrševala  kazniva  dejanja »Prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države« po III. In VI. odstavku 308. člena  KZ-1.

V mesecu januarju 2018 je kriminalistom  uspelo  zbrati  dovolj podatkov, ki so potrjevali utemeljene razloge  za sum, da se združba dejansko ukvarja z izvrševanjem teh KD, zato je bila ODT Ljubljana predlagana uvedba prikritih preiskovalnih ukrepov. Na podlagi  zbranih obvestil in z dokazi, v predkazenskem postopku, zbranimi s pomočjo  prikritih preiskovalnih ukrepov (PPU), je bilo ugotovljeno, da je hudodelska  združba  do februarja 2019 izvršila najmanj 19 kaznivih dejanj Prepovedanega  prehajanja  meje  ali  ozemlja z vsemi elementi organizirane kriminalitete.

V času  izvajanja  prikritih preiskovalnih ukrepov so bili zbrani  dokazi,  da  so člani hudodelske združbe organizirali prepovedane prehode meje in prevoze preko Slovenije  za najmanj 73  tujcev  iz Afganistana, Pakistana, Irana in Iraka.

Kriminalisti  SKP  PU  Ljubljana so  preiskavo  vodili zoper 5 oseb, ki so tvorili mrežo hudodelske združbe, ki se je na ozemlju Slovenije ukvarjala z izvrševanjem  tovrstnih kaznivih  dejanj.

Vse obravnavane osebe so tujci s predhodnimi statusi prosilcev za mednarodno zaščito v RS in so bili tudi v postopkih  pridobivanja  statusa  begunca, ali  pa jim je bil ta status že podeljen.

Osumljenci so stari od 24 do 32 let, štirje so državljani Afganistana, eden pa  državljan Pakistana,  ki  pa  je  bil  že  vrnjen  v  matično  državo.

Ugotovljeno je bilo, da so se storilci med seboj povezali ravno v Sloveniji in  skupaj  izvajali aktivnosti  za  prepovedano – ilegalno spravljanje migrantov  iz  Hrvaške  preko  Slovenije v Italijo.

Prav tako so s svojimi poznanstvi med nastanjenimi v Azilnem domu v Ljubljani poiskali prosilce za mednarodno  zaščito  in  jim  ponudili  nadaljevanje  poti  v  Italijo,  v nadaljevanju pa so to – proti prejemu plačila – tudi izvedli.

Za  prevoz  enega  migranta  so  zahtevali  plačila od 50 do 200 €. Skupina storilcev  je prevoze  izvajala  preko  najetih voznikov, javnih prevoznih sredstev  /vlak ali avtobus/, najemov taksi vozil ali preko različnih oseb, ki  ponujajo prevoze preko spletne aplikacije za nudenje prevozov.

Običajno so v Italijo prevažali dve do štiri osebe naenkrat.

Dne  18.  2. 2019 v jutranjem času so kriminalisti SKP PU Ljubljana izvedli zaključno akcijo, v  kateri  je  bila  štirim osebam, državljanom Afganistana, odvzeta  prostost. Vsem je bilo odrejeno pridržanje v skladu z določili iz II.  odstavka  157.  člena  ZKP.  Na hišnih preiskavah so bili tako najdeni predmeti,  ki so bili uporabljeni pri kaznivem dejanju, in sicer dokumenti, zapiski,  notesniki,  beležke,  telefoni,  denar,  zemljevidi  z označenimi
prehodi  državne  meje  iz  R. Hrvaške  v R. Slovenijo, potrdila o prejemu denarja  ter druga dokumentacija.

V nadaljevanju bodo vsi zaseženi predmeti ovrednoteni in  analizirani  s posebnimi  postopki, ki zahtevajo specialistična  znanja in dolgotrajne  forenzične  preiskave.

Zoper vse pridržane  so podani priporni razlogi, saj gre za tujce s statusom beguncev ali  prosilcev  za  mednarodno  zaščito,  ki  bi  glede  na  izkušnje lahko neovirano  in neopaženo zapustili ozemlje Slovenije.

V času preiskave bilo ugotovljeno,  da so bile osebe  predhodno že vpletene v različna kazniva dejanja na Hrvaškem in v Grčiji.

Osumljenci   so  kazniva  dejanja  izvrševali  pod  pretvezo  beguncev  ali prosilcev  za mednarodno  zaščito, ki jim je bil podeljen, zato imajo še vedno  redne  stike  v  Azilnem domu in zunaj ter tako skrbijo za prikrito spravljanje  ilegalnih  migrantov preko ozemlja Slovenije čez državno mejo.

Na ta način so tudi zlorabljali status prosilcev za mednarodno zaščito za izvrševanje KD.

V primerih, da se je  ilegalno spravljanje čez državno mejo v ciljno državo ponesrečilo  in so  tujce  odkrili  policisti, so  le-ti  takoj zahtevali mednarodno  zaščito –  AZIL.  Pri  tem je bila  naloga osumljenih, da so počakali  na  njihovo namestitev v Azilni dom, nato pa so jih  čez nekaj dni iz prostorov Azilnega doma prepeljali v ciljno državo EU oziroma jih odpeljali na  želeno  mesto.

Pri  tem  je  potrebno  poudariti, da imajo prosilci za mednarodno zaščito proste izhode iz Azilnega doma.

Transfer  denarja  za  ilegalno  sprovajanje  je  potekal  preko transakcij mednarodnega plačilnega sistema MoneyGram in Western Union Money Transfer, kar  smo ugotovili takoj ob  zaključni  akciji, ko je bilo pri osumljenih zaseženih  več  potrdil  o nakazilih s strani tretjih  oseb,  kot preko podatkov,  pridobljenih na podlagi sodnih odredb v času preiskave.

Nakazila so bila izvedena v zneskih od 200 do 1.300 €.

Storilci  so komunicirali v afganistanskem jeziku – narečju »paštu«, kar je povzročalo dodatno  oviro  za  samo  preiskavo,  saj v Sloveniji ni veliko prevajalcev, ki ta jezik poznajo.

Pri posameznih prevajalcih so bile pri prevodih  zaznane tudi določene nepravilnosti, kot na primer pomoč osebam v postopkih  (tudi  storilcem!),  zato je bilo potrebno  zagotoviti druge prevajalce preko mednarodnega policijskega sodelovanja.

Mednarodno   sodelovanje  je  potekalo  z  Italijo  in  Hrvaško  ter  preko obstoječih policijskih  kanalov za operativno izmenjavo podatkov.

Na pomoč so s  prevajalci priskočili tudi  avstrijski  kolegi, v času zaključka preiskave pa še hrvaški.

Osumljenci  so bili dne 19. 2. 2019 s kazensko ovadbo za 19 KD »Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države« po členu 308 – odstavek III in VI KZ-1, storjeno v hudodelski združbi, privedeni k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zoper vse štiri tujce odredil sodno pridržanje.

Za  navedeno  kaznivo  dejanje  je zagrožena kazen od enega do osmih let in denarna kazen.

Maja Ciperle Adlešič
Predstavnica za odnose z javnostmi

Policijska uprava Ljubljana
Prešernova cesta 18, 1001 Ljubljana

Mobi:   041 396 966
Tel:      01 36 10 223
Fax:     01 36 10 212

Email: [email protected]
Facebook:@policijaLJ