“Grški psihiater Ioanis Kornarakis v svoji knjižici Shizofrenija ali asketizem pokaže, da imata asketizem in shizofrenija, ki sta v osnovi nasprotujoča si pojava, lahko skupno strukturo.

Prava askeza temelji na pokorščini, uboštvu in čistosti. Njen temeljni cilj pa ni doseganje ozkega, omejenega cilja, temveč rešitev temeljnega bivanjskega problema: prava askeza nas nauči razločevanja med resničnim in navideznim, iluzornim. Askeza postane psevdoaskeza, kadar ohranja le zunanje, dinamične prvine prave askeze, nasprotuje pa njenemu globinskemu duhu. In takšna psevdoaskeza nas vodi v samoodtujitev, v shizofrenijo, v skrajnih primerih celo v samomor.”

Urša Zabukovec, dr. literarnih ved, prevajalka in esejistka, živi in dela v Španiji

Vir: Delo, 17. 12. 2019, str. 5