Pozor, nova enosmerna ulica v Domžalah!

Spremenjen prometni režim

Občina Domžale je v celoti obnovila Župančičevo ulico v Domžalah, kjer bo od 20. julija 2017 naprej začel veljati spremenjen prometni režim.V sklopu investicijskega projekta je bila obnovljena Župančičeva ulica med ulico Matije Tomca na južni strani in Ljubljansko cesto na severni strani.

Obnovitvena dela, vredna 220.000 evrov
Obnovitvena dela so zajemala rekonstrukcijo voziščne konstrukcije na celotni širini vozišča, v dolžini 250 metrov, ureditev pločnikov, prehodov za pešce, umestitev naprav za umirjanje prometa in omejitev hitrosti na obravnavanem odseku. Poleg tega so dela, ki sta jih izvajala vodilni partner Elicom d.o.o. in partner Asfalting d.o.o., potekala na ureditvi odvodnjavanja meteorne vode z vozišča in pločnikov ter investicijsko vzdrževalnih del na vodovodu na glavnem vodu in hišnih priključkih. Višina celotne investicije je 220.000 EUR. 
 
Nova enosmerna ulica v Domžalah
Z deli bodo predvidoma zaključili do 20. julija 2017. Od tega dne dalje bo začel veljati nov prometni režim, ki bo v severnem delu Župančičeve ulice urejen kot enosmerna ulica, pri čemer bo možen promet na relaciji jug-sever, medtem ko s parkirišča ob Ljubljanski cesti promet proti južni strani Župančičeve ulice ne bo možen.
Pet novih parkirnih mest
Dodatno bo umeščenih pet novih parkirnih mest – MODRA CONA in dvignjeno križišče ob BIČ-prehodu, prav tako je bila zamenjana javna razsvetljava ob cesti. 
B.B.