Pozor: nepridipravi poskušajo izkoristiti ljudi, prizadete v poplavah

Na območju Medvod, Kamnika in Domžal je v teh dneh napotenih več policistov, ki nadzirajo promet in izvajajo ukrepe za varnost premoženja občanov. Na omenjenih območjih so namreč zaznali več oseb, ki so nameravale izkoristiti priložnost in ljudi, prizadete v poplavah, dodatno oškodovati.

Poleg tega so zaznali, da se pojavljajo klici na stacionarne telefone z različnimi izgovori, s katerimi potencialni storilci preverjajo, ali je objekt zapuščen ali ne. Vsi, ki opazijo sumljive ljudi, ki se zadržujejo v teh krajih, naj o tem takoj obvestijo policijo na številko 113 ali pa policiste na terenu. Niso pa zaznali, da bi bilo kaznivih dejanj več kot prej.

Znova so opozorili, tudi da je veliko cest predvsem na območju Kamnika še vedno težko prevoznih ali nedostopnih. Predvsem to velja za ceste v smeri Velike planine in Kamniške Bistrice, kamor še vedno skuša priti veliko turistov, ki ne upoštevajo cestne signalizacije. Več lokalnih cest je zaprtih in neprevoznih. V Medvodah je most čez Soro pri Seškovi cesti še vedno zaprt, prav tako tudi podvoz Medvode-Goričane.

Za zagotavljane varnosti so tako aktivirali več rezervnih policistov. Glede na to lahko še naprej nemoteno opravljajo interventne in druge naloge za zagotavljanje varnosti tudi tam, kjer ni bilo poplav.