Požar v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu ni povzročil ekološke škode

Prodnik, Javno komunalno podjetje s sedežem v Domžalah, na svoji spletni strani piše, da požar, ki je bili v nedeljo, 9. 7. 2017 in je zajel Center za ravnanje z odpadki v Dobu, nima ekoloških posledic.

V nedeljo, 9. 7. 2017, je zagorelo v Centru za ravnanje z odpadki v Dobu. Nekaj minut pred pol tretjo uro popoldan je varnostnik, ki je prisoten v centru vedno, ko ta ne obratuje, zaslišal nenavadne zvoke in opravil obhod. Opazil je, da gorijo mešani komunalni odpadki, ki so bili pripravljeni za odvoz v RCERO Ljubljana. O požaru je ob 14. 30 že obvestil gasilce, ki so na kraj dogodka prispeli ob 14.45.

Gasilci (pri gašenju jih je sodelovalo 75) so ogenj hitro pogasili, tako da je bil požar omejen na manjše območje in ni povzročil ekološke škode, gospodarska škoda pa je relativno majhna.

Opravljena bo tudi analiza izcedne vode kot posledice gašenja. Po ugotovitvah gasilcev je prišlo do samovžiga, najverjetneje zaradi zelo visokih temperatur. Samovžig je lahko posledica tudi nevestnega ločevanja odpadkov uporabnikov, saj ravno odpadki, ki ne spadajo med mešane komunalne odpadke, v kombinaciji z visokimi temperaturami lahko povzročijo požar (npr. steklo).

Vse uporabnike zato prosimo, da odpadke čim bolj dosledno ločujejo in tako zmanjšajo možnosti, da bi prišlo do tovrstnih dogodkov.

Ponovno se je izkazalo, da je zaradi narave centra stalna prisotnost varnostnika nujna, saj bi imele posledice požara brez njegovega hitrega ukrepanja precej večji obseg.

L. K.

Vir: JKP PRODNIK