V občini Domžale so naredili prve korake za aktivno vključevanje mladih v lokalno politiko

V Domžalah je decembra 2022 prvi mandat kot županja nastopila mag. Renata Kosec. Med pomembnimi zavezami je bila tudi vključevanje mladih v politiko, zato februarja 2023 Občina Domžale prvič objavlja Povabilo postani MLADA ŽUPANJA IN MLADI ŽUPAN.

Županja je pojasnila: »S povabilom želimo mlade vključiti v politiko in jim pokazati, da je politika lahko lepo orodje za oblikovanje naše skupnosti. Vse zainteresirane vabim, da se prijavijo.« Poudarila je, da je vloga mladih pomembna danes, ko načrtujemo prihodne korake v občini, še bolj pa bo pomembna v prihodnje, ko bodo prevzeli vodenje občine: »Tudi vzgoja za in v politiki je pomembna. Če bomo vzgojili odgovorne posameznike, ki bodo delovali v javno dobro, v dobro vseh občank in občanov, bomo lahko ponosno in z radostjo spremljali nadaljnji razvoj naše občine

Odločne napovedi o gradnji mladinskega centra; kadrovski krepitvi Centra za mlade; izvajanju novih, dodatnih programov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami; ureditvi mladinskih sob v različnih krajih občine Domžale in nadgradnji obstoječe Strategije za mlade, so le prve za podpro in aktivno vključevanje mladih v življenje v občini Domžale.

Opisane in druge aktivnosti pa bodo znotraj skupine mladih, ki so in želijo biti še bolj aktivni, najlažje predstavili prav mladi, zato se je mag. Renata Kosec odločila za objavo Povabilo postani MLADA ŽUPANJA IN MLADI ŽUPAN. Pojasnila je: »Pri pregledu primerov dobrih praks v tujini sem ugotovila, da pozitivna izkušnja na konkretnih primerih mlade uči, da je politika dobro orodje za oblikovanje njihove in s tem naše skupine prihodnosti. Prav zato sem se odločila, da povabimo dva in da je mandat dvoleten. Za podporo delovanju instituta Mlada županja in Mladi župan je bila kot posvetovalno telo županje že ustanovljena Komisija za mladinska vprašanja

Povabilo postani mlada županja in mladi župan je namenjeno vsem mladim občankam in občanom, ki so stari od 18 do 26 let ter želijo s svojimi idejami sooblikovati prihodnost občine Domžale.

Domžale

Mlada županja in mladi župan bosta lahko sodelovala na vseh, za občino pomembnih dogodkih, od protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku do priprave proračuna in drugih vsebin pomembnih za delovanje občine. Predvsem pa je pomembno, da bosta s svojimi smelimi idejami in drugačnimi pogledi sooblikovala prihodni razvoj občine.

Mladi župan in mlada županja bosta imenovana za obdobje dveh let in bosta v tem času sodelovala tudi v Komisiji za mladinska vprašanja. O svojem delovanju bosta pripravila tudi dve poročili letno.

Namen povabila postani mlada županja in mlad župan je približati politiko mladim in jim z realizacijo konkretnih projektov pokazati, da je to dobro orodje za oblikovanje vsebin in aktivnosti v Občini Domžale, prostoru zadovoljnih ljudi in mladim prijazni občini.

Razpis bo odprt do 31. marca 2023, do 12. ure. Zainteresirani mladi jo lahko oddajo na vložišču Občine Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, [email protected]. Vloge bo pregledala županja skupaj s podžupanoma in na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku predstavila Mladega župana in Mlado županjo.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Domžale