Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v februarju 2018 za 2 odstotni točki nižja kot v januarju 2018 in za 8 odstotnih točk višja kot v februarju 2017.

Kljub znižanju je še vedno visoka (previsoka!), saj je od dolgoletnega povprečja višja za 20 odstotnih točk.

Vrednost kazalnika zaupanja je znižalo bolj pesimistično pričakovanje potrošnikov glede gospodarskega stanja v državi (za 5 odstotnih točk), finančnega stanja gospodinjstva (za 3 odstotne točke) in brezposelnosti (za 3 odstotne točke); pričakovanje glede varčevanja pa je bilo nekoliko bolj optimistično (za 1 odstotno točko).

Glede na februar 2017 je bila vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov višja za 8 odstotnih točk, glede na povprečje prejšnjega leta pa za 4 odstotne točke.

Dvig zaupanja potrošnikov na letni ravni je bil posledica bolj optimističnega pričakovanja potrošnikov o ravni brezposelnosti (za 12 odstotnih točk), glede varčevanja (za 11 odstotnih točk), o gospodarskem stanju (za 8 odstotnih točk) in o finančnem stanju gospodinjstva (za 3 odstotne točke).

In kakšna so vaša pričakovanja v tem letu?

L. Z.

Vir: http://www.stat.si/StatWeb/