Ali morda potrebujete (ali vaš bližnji) socialno pomoč?

Tudi letos Ustanova Petra Pavla Glavarja namenja finančna sredstva pomoči občanom Občine Komende v hudi denarni stiski. 

Odbor za dodeljevanje socialne pomoči bo obravnaval prošnje, ki bodo na naslednji naslov prispele do 9. 2. 2019, naslovljeno na:

Odbor za dodeljevanje socialne pomoči UPPG

Zajčeva 23

1218 Komenda

Vloga je popolna, kadar vsebuje dokumente, ki jih prosilec predloži v lastnem interesu:

• dokazilo o stalnem bivališču v Občini Komenda (kopija veljavnega osebnega dokumenta),

• originalne ali kopije položnic,

• kopija odločbe CSD o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki ne sme biti starejša od enega leta,

• pisna obrazložitev prošnje za pomoč z navedbo popolnih osebnih podatkov prosilca (ime in priimek, naslov, telefonska številka).

Predlagatelj je lahko tudi posameznik, ki pozna stisko bližnjega.

Celoten razpis je na tej povezavi.

Za objavo pripravil:

P. G.