Občina Ivančna Gorica, na podlagi Sklepa Uprave za zaščito in reševanje Ljubljana, pričenja z zbiranjem prijav o ocenjevanju škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letošnjem letu.

Državna komisija bo opravila kontrolni pregled na terenu. Škoda po suši se bo ocenjevala na prizadetih območjih katastrskih občin v okviru Občine Ivančna Gorica na naslednjih prizadetih kulturah: koruza za zrnje, silažna koruza, krompir – pozni, trajni travnik – dvokosni ter tri in več kosni (šteje se izpad enega odkosa), TDM in DTM, ter intenzivni sadovnjaki jablan.

Kulture, ki niso presegle škode nad 30 %, se ne upoštevajo.
Obrazce za prijavo škode lahko dobite na sedežu Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica in na njeni spletni strani in na Kmetijski svetovalni službi.
Podatke o škodi bomo zbirali najkasneje do petka, 1. 9. 2017 do 13. ure, v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

Če pa natipkate v brskalnik “posledica suše”, pa vam “zadetkov” ne bo zlepa zmanjkalo …

M. T.