Vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba je po nujnem postopku sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini. Zakon, ki po mnenju širše javnosti krši ustavne pravice vseh državljank in državljanov, stopi v veljavo z jutrišnjim dnem, torej s 1.januarjem 2023.

Zakonske spremembe stopijo v veljajo z 1.1.2023, a je bila zanj vložena zahteva za ustavno presojo in je veljavnost tega zakona prenešena na ustavne sodnike.

Poslanci Slovenske demokratske stranke in Nove Slovenije – krščanskih demokratov so v petek, 30. decembra 2022, na Ustavno sodišče RS vložili Zahtevo za oceno ustavnosti 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki ga je Državni zbor RS sprejel na 28. izredni seji dne 9. decembra 2022.

Spomnimo. Pri ponovnem odločanju je bil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini ob prisotnosti 74 poslank in poslancev sprejet z 49 glasovi za in 24 glasovi proti, in sicer po tem ko ga je Vlada RS v zakonodajni postopek v Državnem zboru RS vložila po nujnem postopku.

Podpisniki predmetne zahteve za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini so vprašanje utemeljenosti obravnave in sprejema po nujnem postopku izpostavili znotraj zakonodajnega postopka, ker nesorazmerno posega v veljavno ureditev dohodnine, saj se v nasprotju z veljavno ureditvijo ukinja postopen dvig splošne davčne olajšave, ki se tudi ne bo usklajevala z inflacijo oziroma koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin, prinaša nižjo davčno olajšavo, zvišuje obdavčitev samostojnih podjetnikov in visoko izobraženih kadrov, otežuje notranje lastništvo podjetij ter zvišuje davčno stopnjo pri oddajanju premoženja v najem in bistveno poslabšuje socialni položaj kmetov na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

S tem predlagatelji sledijo tudi pozivu, ki so ga vse poslanske skupine prejele v sredo, 28. decembra 2022, in pod katerega so se podpisali predstavniki Kluba slovenskih podjetnikov (SBC), Skupine podjetij z notranjim lastništvom, Sindikata kmetov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, AmCham Slovenije, Združenja bank Slovenije, Trgovinske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Združenja Manager, Združenja delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenja delodajalcev Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in Zadružne zveze Slovenije.

Po mnenju podpisnikov zahteve so rešitve v Zakonu  o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini neustavne, neskladne z načelom pravne države, neskladne z načelom enakosti, so retroaktivne in deloma posegajo tudi v pravico do zasebne lastnine, zato Ustavnemu sodišče RS predlagamo, da:

  • zahtevo obravnava absolutno prednostno in zaradi nastanka težko popravljivih posledic zadrži izvajanje 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) do svoje končne odločitve;
  • ugotovi, da so določbe 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) v neskladju z 2., 14., 33., 67., 147. in 155. členom Ustave Republike Slovenije;
  • razveljavi določbe 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 17., 18. in 21. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA, Uradni list RS, št. 158/2022) ter Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije naloži uskladitev z Ustavo Republike Slovenije v roku dveh mesecev.

V kolikor bo Ustavno sodišče odločilo, da se izvajanje zakona zadrži in le ta ne stopi v veljavo s 1.1.2023, potem le ta ne bo stopil v veljavo v letu 2023, saj se dohodninske spremembe sredi leta ne morajo uvajati.

Predlagatelji so v predlogu ustavnemu sodišču predlagali tudi absolutno prednostno obravnavo in zadržanje zakona do končne odločitve ustavnega sodišča.

Zanimivo bo spremljati odločitev ustavnega sodišča, ki je v času koronskih omejitev tako zelo zagovarjala ustavne pravice vseh nas, posameznikov. Bodo temu svojemu zgledu sledili tudi tokrat?

Spletno uredništvo