V petek so v Grosupljem, ob Taborski cesti, na travniku nasproti lokala Pupa Pub posejali sončnice, da bodo čebele imele pašo. Pogled na travnik sončnic, v poletnih mesecih, pa bo očarljiv za vse.

 

Gre za zemljišče Slovenskih železnic, v projektu pa so se povezali tudi s Čebelarsko zvezo Slovenije, ki je poskrbela za semena sončnic.

Dogodka so se udeležili župan dr. Peter Verlič, direktorica uprave Zdenka Grozde in občinski svetnik Marjan Jakopin.

Pridružili pa so se jim tudi najmlajši iz VVZ Kekec Grosuplje, ki se že v svojih mladih letih zavedajo pomembnosti sožitja čebel in ljudi, pomembnosti skrbi za naše okolje.

»Sončnice bodo razveseljevale mimoidoče in čebelam nudile pašo,« je ob dogodku z zadovoljstvom dejal župan in še dodal, da želimo s tem dejanjem postati tudi primer dobre prakse ozelenitve železniških postaj v mestih.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Grosuplje, zanjo Jana Roštan