Občinska uprava Občine Mengeš vas obvešča, da se dela na Slovenski cesti nadaljujejo v skladu s terminskim planom. V sredo, 4. januarja 2023, po 9. uri, je bila izvedena popolna zapora Slovenske ceste od uvoza pri občinski stavbi do uvoza na Šolsko ulico. Popolna zapora na odseku je predvidena do srede, 15. marca 2023.

Dostop do vrtca bo preko Šolske ulice potekal nespremenjeno s severne strani oziroma s Kolodvorske, Kamniške in Prešernove ceste.

Dostop do glavnega parkirišča pri občinski stavbi bo mogoč po označenem obvozu, po obvoznici oziroma lokalno po ulici Zavrti z južne strani oziroma z Grobeljske ceste.

Z južne strani bo promet začasno omogočen po delu gradbišča, na katerem je bila s tem namenom izvedena asfaltirana protiprašna zaščita. Prosijo za prilagoditev hitrosti na tem odseku.

Ob tej priložnosti Občinska uprava Občine Mengeš pojasnjuje tudi, da so lastniki parkirišča pri Merkatorju na Glavnem trgu onemogočili dostop do parkirišča s Slovenske ceste. Odločitev je posledice številnih kršitev, saj se je parkirišče uporabljalo kot obvoz in zaradi poškodb na infrastrukturi parkirišča.

Za strpnost in upoštevanje označenih obvozov se vam Občina najlepše zahvaljuje.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Mengeš