Zaradi nadgradnje železniške proge Preserje – Borovnica, je  izvajalec del CGP d.d. pridobil dovoljenja za popolno zaporo občinske ceste JP 516211 (pot v Jele)  od ponedeljka 20.03.2023 do nedelje 30.04.2023.

V tem času bo obvoz potekal po “intervencijski  poti”, ki jo je izvajalec predhodno dodatno uredil (glej skico).  Predlagatelj zapore mora, v času trajanja popolne zapore omenjene ceste, zagotoviti nemoten prehod pešcev preko območja popolne zapore razen v fazi rušenja objekta in izgradnje nove prekladalne konstrukcije (med 6.4.2023 od 19.00 ure do 12.04.2023 do 19.00 ure ter med 19.4.2023 in 23.4.2023). Za izvedbo  zaporo je zadolženo podjetje JP KPV d. o. o.