Popolna zapora križišča ceste Dobrave/Blatnica/Motnica v OIC Trzin

Fotografija je zgolj simbolična.

Občinska uprava Občine Trzin obvešča, da bo od ponedeljka, 18. 6. 2018, pa do torka 31. 7. 2018 popolnoma zaprto križišče ceste Dobrave, Blatnica, Motnica v Obrtno-industrijski coni Trzin.

Popolna zapora bo nastala zaradi preureditve obstoječega križišča v mini krožno križišče. Iz narave del izhaja, da del kakovostno ni mogoče izvesti drugače kot pod zelo omejenim prometnim tokom.

Obvoz bo organiziran po ostalem cestnem omrežju OIC Trzin.

Vse udeležence v prometu Občinska uprava naproša za strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije.

T. O.