Popolna zapora ceste Za hribom

Popolna zapora dela ceste Za hribom v Trzinu, v prostoru šolska pešpot

Občina Trzin zainteresirano javnost obvešča, da je izdala podjetju Euro grad, d. o. o. iz Ljubljana-Črnuče dovoljenje št. 371-0016/2017-2 z dne 16. 8. 2017.

Gre za popolno zaporo dela ceste Za hribom v Trzinu, od objekta na naslovu Trzin, Habatova ulica s h. št. 20 do objekta osnovne šole na naslovu Trzin, Mengeška cesta h. št. 7b, in sicer zaradi ureditve nivojsko dvignjenega hodnika za pešce in parkirišča za osebna vozila med dnem 21. 8. 2017 in dnem 10. 9. 2017.

Vse udeležence v prometu prosijo za strpnost in upoštevanje začasne prometne signalizacije.

N. N.