V dopoldanskem času se je preko videokonference na daljavo ponovno sestala razširjena sestava Štaba civilne zaščite Občine Ivančna Gorica, ki se je seznanila s trenutno veljavnimi ukrepi Vlade Republike Slovenije.

Vlada je 29. aprila 2020 izdala nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji. Odlok je začel veljati 30. aprila 2020. Sproščanje ukrepov Vlade je podrobneje predstavil župan Dušan Strnad.

S tem odlokom se tako odpravlja prepoved gibanja izven občine stalnega ali začasnega prebivališča za storitve ali blago, ki jih dovoljuje obstoječi odlok, oziroma bodo predmet nadaljnjih ukrepov sproščanja. Na podlagi tega odloka so se prisotni na seji seznanili s Sklepom o prenehanju veljavnosti Sklepa o podrobnejši opredelitvi načina, pogojev dostopa in izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji za območje Občine Ivančna Gorica, ki ga izda župan. Novo sprejeti sklep začne veljati s 1. majem 2020.

S tem sklepom se na območju občine Ivančna Gorica zopet odpira ves promet na začasno zaprtih odsekih lokalnih cest, ki peljejo proti turističnim točkam.

Odpirajo se naslednji odseki cest:

  • Dostop do Polževega po lokalni cesti Muljava – Zavrtače;
  • Dostop do Polževega po lokalni cesti Peščenik – Zavrtače – Malo Hudo;
  • Dostop do Obolnega in Pristave nad Stično po lokalni cesti Ivančna Gorica – Stična – Obolno – Gozd Reka;
  • Dostop do Leskovške planote po lokalni cesti Višnja Gora – Žabjek;
  • Dostop do slapov Kosce po javni poti Kosca – Groznik;
  • Dostop do izvira reke Krke in Krške jame po lokalni cesti Krka – Gradiček;
  • Dostop do izletniške točke Lavričeva koča po javni poti Šentvid pri Stični – Petrušnja vas – Strmec
  • Dostop do Vzgojno-izobraževalnega centra Ivančna Gorica.

 Zbiranje na javnih površinah še vedno prepovedano

Še vedno se s tem novo sprejetim odlokom vlade zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji in prepoveduje dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji, razen če ta ali drug vladni odlok ne določajo drugače. Odlok namreč določa sprostitev gibanja oziroma dostop do drugih storitev v Sloveniji, če vlada sprejme ali odpravi začasno prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev neposredno potrošnikom.

Še vedno ostaja prepoved gibanja, dostopa in zadrževanje na javnem kraju, se pa v okviru izjem iz odloka dovoljuje gibanje:

  • skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva in če je mogoče ob tem gibanju zagotoviti varno razdaljo do gibanja podobnih skupin ali posameznikov,
  • skupinam sodelavcev do največ pet oseb, če uporabljajo skupni osebni transport za prevoz na ali iz dela ali so vpoklicani za opravljanje nalog v okviru Civilne zaščite.

Opozarjamo, da se mora pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju, kjer se izvajajo z odlokom dovoljene storitve, upoštevati ohranjanje varne razdalje do drugih oseb, obvezna je uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobna oblika zaščite, ki prekrije nos in usta) ter razkuževanje rok. Razkužila mora zagotoviti ponudnik storitev.

Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka bo vlada tudi v prihodnje ugotavljala najmanj vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odločila, ali se ti ukrepi še naprej uporabljajo ali ne, in o tem obvestila javnost.

Zapisal in fotografiral: Gašper Stopar