Je ponarejanje listin kaznivo dejanje?

Policijska postaja Ljubljana Center je zaključila sklop preiskave, ki jo je začela v letu 2016 v zvezi kaznivih dejanj ponarejanja listin po členu 251/III KZ-1.
V preiskavi je bilo ugotovljeno, da je 27-letni osumljeni (drž. BiH, z urejenim statusom v RS) v letu 2016 in 2017 uporabljal več lažnih Facebook profilov, kjer je oglaševal svoje storitve ter privabljal osebe, ki so potrebovale študentski ali dijaški status. Z uporabo lažnega Facebook profila je prodajal ponarejena potrdila o vpisu ter za to prejemal denar na svoj račun, se pravi od oseb, ki so v nadaljevanju uporabile ponarejena potrdila pri študentskih servisih po celotni Sloveniji. Za posamezno ponarejeno potrdilo je osumljeni prejel plačilo od 80 do 200 evrov, skupaj pa je na svoj račun prejel znesek nekaj manj kot 10.000 evrov.
V predkazenskem postopku je bilo opravljenih več kot 200 razgovorov z različnimi osebami, številni razgovori so bili opravljeni tudi na sedežih študentskih servisov po državi, kjer so osebe prikazovale, da imajo status študenta oz. dijaka in so na ta način opravili študentsko oz. dijaško delo. Pridobljenih je bilo več odredb sodišč, na podlagi katerih so bili pridobljeni dokazi za utemeljevanje očitanih kaznivih dejanj. Skupno je bilo tako preiskanih preko 100 kaznivih dejanj ponarejanje listin po členu 251/III KZ-1.
27-letnemu osumljenemu je bila 7. 3. 2018 odvzeta prostost in odrejeno pridržanje na podlagi II. odstavka,157. člena Zakona o kazenskem postopku. Istega dne je bila na podlagi odredbe sodišča v Ljubljani opravljena hišna preiskava, pri kateri so policisti zasegli mobilni telefon, prenosni računalnik, multifunkcijsko napravo, bianko potrdila o šolanju in seznam oseb z osebnimi podatki.
Na podlagi vseh zbranih obvestil in dokazov je bil osumljeni 8. 3. 2018 s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.
S tem preiskava še ni končana. V nadaljevanju bomo še zbirali obvestila od oseb, ki so pridobljena ponarejena potrdila v nadaljevanju uporabili kot prava in tako lažno prikazovali študentski oziroma dijaški status.
Ponarejanje listin – 251. člen KZ-1:
Kdor ponaredi javno listino, oporoko, javno ali uradno knjigo ali kakšno drugo knjigo, ki se mora voditi na podlagi zakona, spremeni tako pravo listino ali kdor tako ponarejeno ali spremenjeno listino hrani zaradi uporabe ali jo uporabi kot pravo, se kaznuje z zaporom do treh let.

Nataša Pučko
Predstavnica za odnose z javnostmi
Policijske uprave Ljubljana