Pomagajmo žabicam čez cesto

Vir: Pixabay Žabica

Občina Grosuplje že 14. leto zapored začenja akcijo “Pomagajmo žabicam čez cesto”. V tem obdobju se dvoživke selijo iz gozdnih prezimovališč na Radensko polje in tamkajšnjih vodnih površin, zato morajo prečkati cestni odsek med Velikim Mlačevim in Veliko Račno.

 

Žabe so vsako leto v velikem številu žrtve prečkanja cest, zato občina Grosuplje že 14. leto zapored pripravlja akcijo za prenos žab preko ceste. Že 20. februarja so na več kot kilometer dolgem odseku ceste postavili začasne varovalne ograje za dvoživke. Od takrat naprej prostovoljke in prostovoljci ob v naprej dogovorjenih večerih prenašajo žabice čez cesto. V petek 12.3. se je prostovoljcem pridružil tudi župan občine d. Peter Verlič v spremstvu svoje soproge Barbare.

To priložnost je izkoristil, da je vsem povedal, da akcija letos prvič poteka v okviru evropskega projekta Life Amphicon, ki pa bo v naslednjih letih poskrbel za trajnejšo rešitev in omogočil ureditev podhodov, preko katerih bo prečkanje ceste za žabice postalo varno.

Seveda se je grosupeljski župan ob tem tudi zahvalil vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ki svoj čas namenjajo prenašanju žabic iz ene strani ceste na drugo in s tem skrbijo za ravnovesje v naravnem biseru Krajinskem parku Radensko polje. Vloga dvoživk je namreč zelo pomembna za ohranjanje ekosistema krajinskega parka.