V času razglašene epidemije na Karitas nemoteno poteka redna delitev pomoči za 44.000 socialno ogroženih gospodinjstev po Sloveniji.

Med prosilci pomoči je tudi več kot 16.000 starejših. Delitev poteka na 310 razdelilnih mestih.

Pri tem se upoštevajo vsi ukrepi podanih s strani države glede omejevanja osebnih stikov, še posebno v zaprtih prostorih.

Tako delitev le izjemoma poteka v notranjih prostorih Karitas, večinoma se pomoč deli na vhodu ali z dostavo na dom. Predhodno je potrebna telefonska najava.

V zadnjih dveh tednih je pri delitvi redne pomoči sodelovalo več kot 1.500 prostovoljcev.

Odzivu na vabilo za pomoč so se odzvali predvsem mladi in delovno še aktivni prostovoljci in tako prevzeli aktivnosti ter na ta način pomagali zaščititi redne prostovoljce, ki večinoma pripadajo starejši generaciji. Po nekaterih krajih so se v pomoč pri deljenju hrane in higienskih pripomočkov vključili tudi odrasli skavti, mlajši duhovniki in člani drugih skupin v župniji.

V večjem številu občin je za pomoč ob epidemiji vzpostavljena enotna telefonska številka, na katero lahko pokličejo ljudje, ki potrebujejo pomoč. Ob koordinaciji občine in občinskega štaba civilne zaščite pri pomoči sodelujejo tudi humanitarne organizacije.

Po podatkih Slovenske karitas je vsak dan dodatno aktivnih med 80 do 100 prostovoljcev in sodelavcev Karitas, ki v okviru občin pomagajo neposredno prizadetim v epidemiji z dostavo hrane ali drugega najnujnejšega na terenu. Prav tako sodelujejo pri organiziranih oblikah telefonskega svetovanja in nudenja pogovora starejšim.

Telefonske številke in ostale pomembne informacije so objavljene na spletni strani www.karitas.si. Vsi, ki bi želeli podpreti redno in izredno pomoč Karitas lahko to storijo v sklopu dobrodelne akcije POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI. V akciji se zbirajo sredstva za pomoč slovenskim družinam, ki se vsakodnevno znajdejo v materialni stiski.

Sredstva zbrana v letošnji akciji bodo namenjena tudi družinam, posameznikom in starejšim, ki so se znašli v materialni stiski zaradi epidemije ali njenih posledic.

Podatki za nakazilo:
Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana
Namen: POMAGAJMO PREŽIVETI IN ŽIVETI

SI56 0214 0001 5556 761, Sklic: SI00 931

Peter Tomažič
generalni tajnik Slovenske karitas