Ljubljanski kriminalisti so v začetku julija 2020 zaključili dalj časa trajajočo kriminalistično  preiskavo in zoper odgovorne osebe podjetja z območja Moravč podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja Obremenjevanja in uničevanja okolja.

Predkazenski postopek so kriminalisti pričeli na podlagi kazenske ovadbe Inšpektorata RS za okolje in prostor in ga izvajali z usmerjanjem Okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani. V okviru kriminalistične preiskave so bile ugotovitve Inšpektorata RS za okolje in prostor podkrepljene z dodatno zbranimi obvestili.

Ugotovili so da obstaja utemeljen sum, da so osumljeni od 2010 do sredine 2019, pri obratovanju naprave za predelavo odpadkov kršili določila Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1),  s tem, da so obratovali v nasprotju z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem.   Poleg nenevarnih odpadkov v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem so zbirali tudi druge odpadke, za katere niso imeli okoljevarstvenega dovoljenja. Vseh odpadkov, za katere so sicer imeli okoljevarstveno dovoljenje pa niso predelovali v skladu s tem dovoljenjem, temveč so nepredelane odpadke in tudi druge odpadke, za katere sploh niso imeli  dovoljenja, prevažali na območje, namenjeno za sanacijo rudniških odkopov, kjer so jih nepredelane vgrajevali.

Z navedenim so povzročili nevarnost in dejansko škodo pri kakovosti zraka, zemlje in nevarnost ter škodo živalim in rastlinam. To je bilo potrjeno tudi s poročilom Agencije RS za  okolje in prostor (ARSO), ki je bilo izdelano na podlagi vzorčenja in kemijskih analiz sanacijskega materiala, površinskih in podzemnih voda na območju odkopa, kjer deluje družba.