Ob zaključku usposabljanja v Policijski akademiji je 9. skupina kandidatk in kandidatov za policiste nadzornike državne meje danes, 2. avgusta 2019, slovesno zaprisegla pred generalno direktorico policije mag. Tatjano Bobnar.

Skupina 36 novih policistov nadzornikov državne meje, med njimi je sedem policistk, se bo tako v naslednjih dneh pridružila kolegom na terenu, ki že varujejo schengensko mejo.

Generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar je novim policistom nadzornikom državne meje čestitala za uspešen zaključek izobraževanja in začetek nove poklicne poti v slovenski policiji: “Mogoče se še niti ne zavedate v celoti pomembnosti tega trenutka, ko vstopate v našo modro družino. Mi je pa v veliko zadovoljstvo, da vas lahko z današnjim dnem naslovim s sodelavcem in s sodelavko.

Dandanes biti policist ni preprosto. Poklic policista že dolgo ni več omejen na ozek spekter znanj, ampak zahteva širokega človeka, tako po svojem znanju kot v etični drži.

Poleg vseh predpisov, ki tvorijo širok delokrog policije oz. policista, mora namreč policist obvladati še številne druge veščine, da lahko učinkovito izpelje tudi najzahtevnejše policijske postopke. Poleg tega pa mora za uspešno delo imeti tudi “tisto nekaj”, tj. občutek za sočloveka in za razmere, v katerih živi, občutek za pravičnost in veliko željo pomagati ljudem. To je osnovno vodilo dobrih policistov, to mora biti vodilo vseh nas,” je dejala Bobnarjeva in jim obenem zaželela uspešno in varno delo.

Nazadnje pa je izpostavila še specifiko tega področja policijskega dela: “Policist nadzornik državne meje je ena od specialnosti policijskega poklica. Preverjanje upravičenosti zadrževanja na obmejnem pasu, ugotavljanje kraja prečkanja mejne črte ter vmesne poti, ugotavljanje identitete in pregledovanje dokumentov, zbiranje informacij, osebne preiskave in varnostni pregledi prevoznih sredstev, prijetje oseb, blokada območja in še bi lahko naštevali …, vse to je že zdavnaj preseglo nekoč večinoma “rutinska” opravila z obmejnim prebivalstvom na mejnih prehodih.

Tisti, ki so se pred petnajstimi leti teoretično ukvarjali z učinki vstopa Slovenije v Evropsko unijo in schengenski prostor, si niti približno niso predstavljali, da bo v zvezi z našo mejo eno najbolj odmevnih vprašanj njeno varovanje.

Prav to je že nekaj časa ena od prioritet in eden največjih varnostnih izzivov slovenske policije. In čeprav ta izziv ni majhen, saj je pri nadzoru meja enako pomemben tudi humanitarni vidik nezakonitih migracij, smo pri upravljanju schengenske meje uspešni, kar nam priznava tudi tujina.”

Mejni policiji pripada skoraj tretjina zaposlenih v slovenski policiji, ta pa obenem tvori majhen, a še kako pomemben delež več sto tisočih evropskih mejnih policistov, ki prebivalcem Evropske unije zagotavljajo mir in varnost. To je tudi naloga policistov – nadzornikov državne meje.

Skrb za varovanje meje s Hrvaško oziroma schengenske meje je velika odgovornost, tudi v luči aktualnega povečevanja migracijskih pritiskov.

Vendar ne gre zgolj za nadzor nad prehajanjem meje ter preprečevanje nedovoljenih migracij in drugih oblik kriminalitete. Varovanje skupnih meja je pomemben dejavnik zagotavljanja varnostnih interesov unije oz. schengenskega prostora.

Vir in več: Sporočilo za javnost

Pa še to: